Kuva: hallituksen puheenjohtaja Aila Makkonen, 1. varapuheenjohtaja Lauri Niiranen ja 2. varapuheenjohtaja Seija Puputti onnittelivat uutta kuntayhtymäjohtajaa Saara Tavia ja luovuttivat hänelle kukkatervehdyksen.

Sosterin uusi kuntayhtymähallitus kokoontui tänään 12.10.2021 ensimmäistä kertaa. Asialistalla kokouksessa oli mm. Sosterin hallituksen puheenjohtajiston kokoonpano. Puheenjohtajiston kokoonpanoon on saatu tänään Kuntaliiton lakimiehen lausunto. Kuntaliiton kannanoton perusteella kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se valitsee kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston uudelleen.  

Kuntaliitolta 12.10.2021 saadun lausunnon mukaan Sosterin kuntayhtymävaltuuston 28.9.2021 tekemä päätös puheenjohtajiston kokoonpanosta ei noudata kuntalain 58. 3 pykälän mukaista suhteellista vaalitulosta. Tämän vuoksi Kuntaliiton lakimies on antanut ohjeen, että laillisuusnäkökulmasta asia tulee käsitellä valtuustossa uudelleen. Kuntayhtymähallitus päätti edetä asiassa Kuntaliiton lakimiehen lausunnon mukaisesti.

-Kuntayhtymähallituksen valinta on tehty laillisessa järjestyksessä, tämä on täysin selvä asia. Sosterin hallintosäännön mukaan kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto muodostaa kuitenkin myös erillisen toimielimen, jolla on merkittävää päätösvaltaa. Tämän erillisen toimielimen tulee olla kuntalain 58 pykälän mukaan valittu, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi totesi.

Asia tullaan päättämään seuraavassa valtuuston kokouksessa. Nykyinen puheenjohtajisto on toimivaltainen siihen saakka.

Henkilöstön jaksaminen muutostilanteessa on yhteinen huoli

Kokouksessa hallituksen jäsenet kuulivat myös Sosterin virkamiesten näkökulmia tämän hetken tilanteeseen. Esille nousivat etenkin työvoimavaje ja huoli henkilöstön jaksamisesta koronapandemian vuoksi ja muutoksen keskellä. Sosterin henkilöstö siirtyy henkilöstönsiirtosopimuksella Etelä-Savon hyvinvointialueelle, joka aloittaa toimintansa 1.1.2023.

-Hallituksena meidän pitää huolehtia siitä, että henkilöstö jaksaa ja tämä on meidän kaikkien jäsenten yhteinen asia. Hallituksena toimimme sen mukaisesti, että autamme henkilöstöä jaksamaan ja siirtymään hyvissä voimissa ja hyvillä mielin Etelä-Savon hyvinvointialueelle, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Aila Makkonen sanoi.

Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajat myös luovuttivat kokouksessa kukkatervehdyksen uudelle kuntayhtymäjohtajalle Saara Taville.

– Saara on erittäin ammattitaitoinen johtaja ja toivomme hänelle onnea, menestystä ja jaksamista laaja-alaisessa tehtävässä, Makkonen totesi.

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmän edustuksen nimeäminen

Etelä-Savon hyvinvointialue on pyytänyt ilmoittamaan Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmän jäsenten muutokset kuntavaalien tuloksen mukaisesti.

Kuntayhtymähallitus nimesi Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmään Itä-Savon sairaanhoitopiiristä kaksi varsinaista edustajaa ja heille varajäsenet: varsinainen jäsen Reima Härkönen kesk., varajäsen Lea Sairanen kok., varsinainen jäsen Aila Makkonen sd., varajäsen Lauri Niiranen kesk.

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 3.11.2021 klo 9 Teams-kokouksena.

Kuntahinnaston muutos liittyen Miepä-avohoitotoiminnan aloittamiseen 1.10.2021

Psykiatrian avohoito, mielenterveysvastaanotot ja A-klinikka ovat yhdistyneet 1.10.2021 uudeksi mielenterveyden ja riippuvuuksien hoitoa tarjoavaksi avohoidon yksiköksi. Tämän vuoksi kuntalaskutusta on tarpeen yhtenäistää ja selkeyttää. Uudet hinnat on laskettu talousarvion mukaisen määrärahavarauksen ja suoritearvioiden perusteella.

Kuntayhtymähallitus päätti tehdä mielenterveyden- ja riippuvuuksien hoidon toiminnalliseen uudistamiseen liittyvät muutokset kuntalaskutushinnastoon 1.10.2021.

Uudet kuntalaskutushinnat ovat nähtävillä esityslista ja pöytäkirjan liitteenä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021173-10

Perustietotekniikkapalvelujen palveluntuottajana jatkaa Fujitsu Finland Oy

Uusi hankinta on toteutettu Essoten ja Sosterin yhteishankintana ja sopimus tulee voimaan 1.1.2022. Sopimuskokonaisuuden kustannus optioineen 48 kuukauden sopimusajalle on yhteensä n. 4,7 miljoonaa euroa. Kilpailutuksessa on huomioitu sopimuksen siirto tulevalle hyvinvointialueelle.

Tarjouspyynnöllä kilpailutettiin seuraavat perustietotekniikkapalvelut:

  • Työasemapalvelut ja loppukäyttäjien käyttötukipalvelut
  • Viestintäpalvelut (pilvipalveluiden hallinta)
  • Infrapalvelut
  • Käyttöpalvelut (palvelimet)

Lisäksi palveluoptioista otetaan käyttöön työasemien sekä palvelimien hankinta-, tietoliikenne- ja tulostuspalvelut.

Kuntayhtymähallitus päätti asiasta tehdyn tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Asiasta on enemmän esityslistassa ja pöytäkirjassa.

Lisätiedot

Aila Makkonen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 050 518 0806, aila.makkonen@gmail.com

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1