Sosterin hallitus käsitteli kokouksessaan 11.6.2019 kuntayhtymän taloutta. Listalla olivat muun muassa kuluvan vuoden 2019 talouden toteutuman tarkastelu, sosiaalipalveluiden kustannustehokkuuden kehittäminen ja Savonlinnan kaupungin Sosterille asettamat säästötavoitteet. 

Sosterin vuoden talousarvio on toteutunut tähän mennessä suunnitellusti kuluvana vuonna 2019. Toimintakulut ovat huhtikuun lopun tilanteessa tasaisen toteuman mukaiset, ollen 33,3 prosenttia koko vuoden talousarviosta.

– Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella arvioimme, että perusterveydenhuollossa toimintakulut alittuvat, erikoissairaanhoidossa toimintakulut pysyvät talousarviossa ja sosiaalipalveluissa toimintakulut ylittyvät, hallintojohtaja Saara Pesonen sanoo.

Pesosen mukaan täytyy kuitenkin muistaa, että terveyspalveluissa hoidon tarve ei välttämättä noudata tasaista toteumaa vaan yllätyksiin on varauduttava. Ennuste päivitetään kuuden kuukauden toteuman perusteella.

Kuntayhtymähallitus päätti säästötoimien tehostamisesta sosiaalipalveluissa

Sosiaalipalveluissa säästötoimia on aloitettu jo vuonna 2018. Tänä vuonna ne tehostuvat edelleen. Sosiaalipalvelujen tulosalueella on laadittu selvitys palvelujen nykytilanteesta ja vuoden 2019 aikana toteutettavista palvelutuotannon kehittämis- ja muutostoimista. Hallitus käsitteli sisäistä selvitystä ja päätti, että uudistuksissa edetään selvityksen mukaisesti. Muutoksia toimintoihin tulee kaikille vastuualuille, jotka ovat kotihoito, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö ja lastensuojelu.

– Uudistukset tulevat pitkällä aikavälillä hillitsemään kuntalaskutuksen kasvua. Toimintamenojen varsinainen vähentäminen on haastavaa, sillä etenkin ikäihmisten hoivapalveluita tarvitaan väistämättä tulevina vuosina nykyistä enemmän, sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto sanoo.

Laskelmien mukaan kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset kasvavat Sosterin alueella noin kahdeksan miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä.

Hallitus käsitteli Savonlinnan kaupungin asettamia säästövaatimuksia

Kuntien taloudellinen tilanne on Suomessa yleisesti heikentynyt muun muassa valtionosuuksien leikkausten myötä. Talouskehityksen vuoksi Savonlinnan kaupunki on asettanut Sosterille oman tavoitteensa: kaupungin kuntalaskutuksen tulee pienentyä miljoonaa euroa vuosittain aikavälillä 2020 – 2022.

– Sosterin täytyy ensi vuoden talousarviossa huomioida hoivan kustannusten ja henkilöstömenojen kasvu realistisesti. Vaikka uudistamme toimintaprosessejamme jatkuvasti, suuria säästöjä on vaikea toteuttaa ilman palvelurakenteen kriittistä tarkastelua. Käymme jäsenkuntiemme kanssa kuntaneuvottelut elokuussa. Niissä täsmennetään jäsenkuntien näkymät ja tavoitteet talousarviovuodelle ja tulevaisuudelle, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Sosterin toimintamenot kasvavat myös, mikäli Suomen hallitus päättää muuttaa hoitajamitoitusta nykyistä suuremmaksi. Samaan aikaan kiky-sopimuksessa sovittu määräaikainen lomarahojen leikkaus 30 prosentilla päättyy vuonna 2020, mikä nostaa Sosterissa toimintakuluja noin miljoona euroa vuonna 2020.

– On tiedossa, että kuntien valtionosuuksia tarkistetaan vuonna 2020. Savonlinnan osalta tämä merkitsisi noin 5,8 miljoonan euron kasvua valtionosuuksiin. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi, että kunnan käytettävissä olevat tulot sosiaali- ja terveyspalveluihin kasvaisivat. Savonlinnan kaupungin tulee ottaa tämä huomioon taloutta suunniteltaessa, palvelujen säilyttämisen tarve huomioiden, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Kuntayhtymähallitus käsitteli alustavasti vuoden 2020 talousarvion laadintaa ja totesi, että talousarvio tulee laatia realistisesti ja että tarkempaan raamiin ja aikatauluun palataan elokuun kokouksessa.

Kaikki kuntayhtymähallituksen asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192789

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100