Sosterin hallitus merkitsi kokouksessaan 21.5.2019 Sosterin ja sen jäsenkuntien välistä perussopimusta koskevat kuntien päätökset tietoonsa saatetuksi ja totesi perussopimuksen voimaantulon 1.5.2019 lukien. Päivitetty perussopimus mahdollistaa erikoissairaanhoidon yhtiöittämisen tai ulkoistukseen. Myös Sosterin hallintosääntöön hallitus hyväksyi asiaan liittyvät muutokset. Lisäksi hallitus päätti, että palveluseteli otetaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana ja se tulee vaiheittain käyttöön.

Sosterin ja sen jäsenkuntien välinen perussopimus mahdollistaa nyt sen, että lakisääteiden erikoissairaanhoidon lisäksi jäsenkunta voi siirtää Sosterille järjestämisvastuun myös perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja muissa mahdollisissa hyvinvointipalveluissa.

Sosterin jäsenkunnista Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava ovat jo hyväksyneet perussopimuksen muutoksen. Tämä on riittävästi sopimuksen voimaan tuloon, mihin vaaditaan kahden kolmanneksen enemmistö ja vähintään puolet jäsenkuntien asukasluvusta. Enonkosken valtuusto käsittelee asian kesäkuussa.

Perussopimuksen muutos on keskeinen erikoissairaanhoidon ulkoistusprosessin eteenpäin viemisessä

Voimassa olevan rajoituslain mukaan kuntayhtymä voi ulkoistaa korkeintaan 30 prosenttia järjestämisvastuun alaisesta toiminnasta. Nyt osuus voidaan laskea huomattavasti suuremmasta kokonaisuudesta, kuin pelkästään erikoissairaanhoidosta.

– Perussopimuksen muutos on iso asia erikoissairaanhoidon yhtiöittämisen kannalta. Aiemmin 30 prosenttiin olisi mahtunut käytännössä vain keskussairaalan päivystys ja leikkaustoiminta, mutta ei paljon muuta. Nyt yhtiöittämisen piiriin saadaan mukaan valtaosa koko erikoissairaanhoidosta, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Perussopimus on muodoltaan mahdollistava. Varsinaisesta järjestämisvastuun siirrosta kunnat tekevät omat, erilliset päätöksensä. Savonlinnan kaupungin valtuusto päätti kokouksessaan 20.5.2019 siirtää Sosterille myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun.

– Savonlinnan päätös tarkoittaa, että voimme viedä erikoissairaanhoidon yhteisyritystä järjestelmällisesti eteenpäin. Palvelukuvaukset koko erikoissairaanhoidon osalta on tehty, niitä vielä hiotaan ja ne tulevat muodostamaan pohjan tarjouspyynnölle. Pyrimme saamaan tarjouspyynnön ulos syksyn aikana, jolloin palveluiden siirto yhteisyritykselle voisi tapahtua kevään aikana, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Hallintosääntöä uudistetaan kaksivaiheisesti

Kuntayhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan Sosterin hallintosääntöön muutokset, jotka tarvitaan perussopimuksen muutoksen vuoksi. Hallitus hyväksyi kuntaneuvottelukäytäntöä koskevat täsmennykset, jotka jäntevöittävät jäsenkuntien kanssa vuosittain käytävää vuoropuhelua. Lisäksi hyväksyttiin muutos, jonka mukaan Sosterin kuntayhtymävaltuusto päättää jatkossa Sosterin palveluverkosta. Sosterin valtuusto käsittelee hallintosäännön muutokset 3.6.2019.

Näiden muutosten rinnalla Sosterissa on meneillään myös laajempi hallintosäännön uudistaminen, jota tehdään Kuntaliiton hallintosääntömallin mukaisesti. Tämä työ valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Palveluseteli tulee vaiheittain käyttöön

Kuntayhtymähallitus päätti, että palveluseteli otetaan Sosterissa käyttöön vielä vuoden 2019 aikana. Käyttöön oton valmistelu jatkuu nyt Sosterissa ja palveluseteli tulee käyttöön vaiheittain. Ennen käyttöön ottoa hallitus hyväksyy vielä palvelukohtaiset palvelusetelien sääntökirjat, enimmäisarvot, tehtäväalueet joilla palveluseteli tulee käyttöön ja palveluseteliyrittäjiksi valitut toimijat.

Ensivaiheessa seteli on tarkoitus tulla käyttöön tavallisessa palveluasumisessa ja asteittain myös tehostetussa palveluasumisessa, erityisesti uusille asiakkaille.  Vaiheittain käytön on tarkoitus laajentua muun muassa tilapäiseen kotipalveluun, lapsiperheiden kotipalveluun ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaiseen apuun. Palvelusetelillä asiakas voi hankkia palveluja niiltä yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka Sosteri on valinnut palveluseteliyrittäjiksi.

Lisätietoja

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333

Kaikki kuntayhtymähallituksen asiat pöytäkirjassa, joka päivittyy tänne: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1181