Kuvassa Ari Silvennoinen, Pekka Nousiainen, Leila virta, Panu Peitsaro
Kuvassa kokouksen jälkeen kuntayhtymähallituksen edustajista Ari Silvennoinen, Pekka Nousiainen ja Leila Virta sekä Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro kokouksen.

Kuntayhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 15.12.2020 muun muassa omaishoidon tuen palkkioita, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, tietotekniikkapalveluita ja Haapakallion eläinlääkäriasemaa. 

Vuoden viimeisessä kokouksessa hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen summasi kuluneen vuoden tunnelmia ja kiitti henkilöstöä.

– Vuosi on ollut haasteellinen ja stressaava, olemme joutuneet olemaan epätietoisuudessa. Onneksi meillä on hyvä yhteishenki ja yhdessä on katsottu Sosterin alueen asukkaiden tarpeita. Se on hyvä periaate ja voimme olla tyytyväisiä, että olemme toimineet oikein ja tarkoituksen mukaisesti. Kiitos hyvästä yhteistyöstä koko henkilöstölle, tulokset ovat olleet hyviä, Nousiainen sanoi.

Omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2021 alkaen

 Kuntayhtymähallitus päätti omaishoidontuen hoitopalkkiot 1.1.2021 alkaen. Omaishoidon tuen suuruus perustuu lakiin. Tuen tasoa tarkastellaan kalenterivuosittain. Kuntayhtymähallitus päätti, että 1.1.2021 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat seuraavat:

  • alin maksuluokka/palkkio 413,45 €/kk
  • keskimmäinen maksuluokka/palkkio 633,92 €/kk
  • ylin maksuluokka/palkkio 890,20 €/kk
  • harkinnalla päätettävä ylin hoitopalkkio 1331,56 €/kk
  • sijaishoidon palkkio 90,74 €/vrk ja 45,38 € alle vuorokauden kestävä sijaishoito.

Kasvua vuodesta 2020 hoitopalkkioissa on noin 1,31 %. Hoitopalkkiot määräytyvät hoidettavan palvelutarpeen, hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan. Sosteri vastaa Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan omaishoidon tuen maksamisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021

Valtioneuvosto on vuonna 2019 vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille vuodelle 2020. Maksuja tarkistetaan joka toinen vuosi, joten vuonna 2021 ne pysyvät vuoden 2020 tasolla. Kuntayhtymähallitus hyväksyi vuoden 2021 asiakasmaksut. ”Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2021” -liite on esityslistan liitteenä:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202049-8

Eduskunnassa on käsitteillä asiakasmaksulain muutos. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutos tulee voimaan 1.7.2021, päivitetään asiakasmaksut keväällä 2021 vastaamaan lakimuutoksia.

Perustietotekniikkapalveluiden sopimus ja jatkotoimenpiteet

Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on aloittanut työasema- ja tulostuspalveluiden kilpailutuksen valmistelun, ja on kutsunut Sosteria mukaan kilpailutukseen.

Kuntayhtymähallitus päätti, että Sosteri lähtee optiona mukaan Essoten toteuttamaan perustietotekniikkapalveluiden kilpailutukseen.

Haapakallion eläinlääkäriaseman sisäilmaongelman selvittäminen

Eläinlääkäriasema sijaitsee vuonna 2013 valmistuneessa rakennuksessa.  Työntekijöillä alkoi ilmetä hengitystie- silmä- ja iho-oireita liitettyä oireilua pian sen jälkeen, kun rakennus otettiin käyttöön. Rakennuksessa havaittiin kohonneita VOC- pitoisuuksia ja ilmastointiin liittyviä ongelmia. Rakennuksessa on tehty mittavia korjaustöitä ja sisäilmamittauksia tämän jälkeen. Työterveyslaitokselta tilattiin selvitys, jotta saataisiin tieto, ovatko eläinlääkäriasemalla tehdyt korjaustoimenpiteet olleet riittäviä ja onko tiloissa turvallista työskennellä.

Työterveyslaitos on 22.10.2020 antanut lausunnon Savonlinnan Haapakallion eläinlääkäriaseman sisäilmaongelmista. Työterveyslaitos toteaa lausunnossaan seuraavaa:

”Asiakirjojen, saatujen tietojen ja tehdyn kartoituksen perusteella Haapakallion kunnallisella eläinlääkäriasemalla tehdyt lattiapinnoitteiden VOC-ongelmiin liittyvät korjaukset ovat olleet riittäviä. Rakenteet ovat tällä hetkellä pääosin tiiviitä ja ilmanvaihto tasapainossa.”

Kuntayhtymähallitus merkitsi selvityksen tiedoksi. Työterveyslaitoksen lausunto esityslistan liitteenä:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202049-13

 

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333

Kuntayhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirjat Sosterin verkkosivuilla: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1