Sosterin vuoden 2021 talousarvion kulujen toteuma oli maaliskuun lopussa ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 25,6 % ja tulos 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.  Alkuvuoden aikana sosiaali- ja terveyspalveluita on tuotettu samalla, kun korona-pandemia on työllistänyt henkilökuntaa varautumissa, testauksessa ja rokotuksissa.

Sosterin tavoitteena on pysyä vuoden 2021 talousarviossa ja lisätä toiminnan kustannustehokkuutta. Isona uudistuksena alkuvuonna alkoi mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleen organisointi.

– Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistus vähentää jo kuluvana vuonna 2021 sijaismäärärahojen tarvetta. Pysyviä kustannusvaikutuksia odotamme vuodelle 2022 yhteensä noin 450 000 euroa, vt. kuntayhtymäjohtaja Saari Tavi toteaa.

Mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen tarkastellaan parhaillaan myös kotihoidossa ja vammaispalveluissa. Tavoitteena on, että toimintojen tehostaminen tehdään asiakkaiden palveluista tinkimättä.

Vaikeuskerrointa ennustamiseen tuovat palvelujen ostot

Alkuvuonna on ostettu palveluja muista sairaaloista arvioitua enemmän. Näiden ostojen ennakoiminen on aina vaikeaa.

– Ostot muista sairaaloista ovat vaativampaa hoitoa, jota ostetaan aina tapauskohtaisesti. Suurimman osan palveluista ostamme Kuopion yliopistollisesta sairaalalta, Tavi kertoo.

Lääkärivajeen vuoksi Sosterissa ovat kasvaneet myös lääkäripalvelujen ostot, jotka ovat välttämättömiä omien alueellisten sairaalapalveluiden turvaamiseksi. Talouteen vaikuttaa myös 1.7.2021 voimaan tuleva sosiaalihuollon asiakasmaksuasetus, jonka ennakoidaan vähentävän asiakasmaksutuottoja.

Haasteista huolimatta talouskehityksestä ennakoidaan suotuisaa

Valtiolta saatavat korona-avustukset, toiminnan normalisoituminen koronan väistyessä, kustannustehokkuuteen tähtäävät toimet sekä alkuvuoden positiivinen tuloskehitys ennustavat, että talousarviossa pysytään.

– Tämän hetken arvion mukaan kuntalaskutus noudattelee talousarviota. Kustannustehokkuuteen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusten odotetaan näkyvän vuosina 2021 ja 2022 kuntalaskutuksessa ja lisäksi valtion korona-tuet helpottavat tilannetta kasvaneiden korona-kustannusten osalta, Tavi summaa.

Tarkempi arvio taloudesta tehdään puolivuotistoteumaa arvioitaessa. Sosterin valtuusto käsittelee kuluvaa vuotta koskevan talousarviomuutoksen kesäkuussa. Sosteri ei perussopimuksen mukaan voi kerätä ylijäämää eikä kerryttää alijäämiä vaan tilanne tasataan tilinpäätöksessä aina 0-tulokseen. Alijäämiä ei näin ollen jää kuntien rasitteeksi, mikäli sote-lait toteutuvat ja hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

Lisätiedot

Saara Tavi, vt. kuntayhtymäjohtaja, Sosteri, 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi