Talousarvioinfossa Panu Peitsaro, Saara Tavi ja Pekka Nousiainen
Kuva: Sosterin talousarviota medialle esittelivät kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, hallintojohtaja Saara Tavi ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus käsitteli tiistaina 24.11.2020 esityksen vuoden 2021 talousarvioksi. Ensi vuoden talousarvio tähtää siihen, että kulut eivät kasva vuodesta 2020.

Talousarvion 2021 ulkoiset kulut ovat yhteensä 190,8 miljoonaa euroa ja ulkoiset tuotot 193 miljoonaa euroa. Ulkoisten kulujen kasvu on erittäin maltillista, 0,9 % vuoden 2020 talousarvioon verraten.

– Kasvu muodostuu ainoastaan kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen palkankorotuksista, joiden vaikutus on yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, hallintojohtaja Saara Tavi sanoo.

Henkilöstökustannuksia talousarviossa on 85,7 miljoonaa euroa. Sosterin henkilöstömäärä on ensi vuonna kaiken kaikkiaan 1479. Palveluja, kuten potilaiden tarvitsemaa hoitoa muista sairaanhoitopiireistä, ostetaan ensi vuonna 81,7 miljoonalla eurolla. Kuntalaskutusta talousarvio sisältää 167,7 miljoonaa euroa, joka on 1,3 % enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.

Kaupungin esittämä kahdeksan miljoonan euron säästövaade vaarantaisi kuntalaisten palvelut

Savonlinnan kaupunki on taloutensa tiukkuuteen vedoten esittänyt Sosterille 5 miljoonan euron säästövaateen ensi vuodelle ja 3 miljoonan euron säästövaateen vuodelle 2022. Sosterin hallituksen puheenjohtajan Pekka Nousiaisen mukaan Sosterilla ei ole mitään mahdollisuutta lähteä äkkinäisesti muuttamaan ja riisumaan vakiintunutta toimintamallia Savonlinnan alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Muutoksen toteuttaminen merkitsisi toiminnan tason alentamista 13 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaisi käytännössä lähemmäs 300 henkilön irtisanomista. Tämä olisi mahdoton yhtälö toteuttaa ilman palvelutason romahtamista ja silloin vaarantaisimme hoitotakuun ja kansalaisten subjektiivisen oikeuden kiireellisiin palveluihin. Meillä on vastuu alueen ihmisten terveydestä ja terveysturvallisuudesta, Nousiainen toteaa.

Nousiainen sanoo ymmärtävänsä kaupungin tuskan, mutta korostaa, että Sosteri ei voi paikata niitä kustannuksia, mitä sote-uudistus Savonlinnalle mahdollisesti tuo.

– Kaikkiin isoihin uudistuksiin sisältyy voittajia ja häviäjiä. Emme voi lähteä siihen, että yksi osapuoli haluaa vaarantaa palvelutuotannon ja kuntalaisten perusoikeudet oikeudet sote-palveluihin koko Savonlinnan alueella.

Hyvinvointialueen rahoitus pohjautuu alueelta siirtyviin sote-kustannuksiin

Mikäli eduskunta hyväksyy sote-lakiesityksen, aloittavat uudet hyvinvointialueet 1.1.2023. Nousiainen korostaa, että valtion rahoitus hyvinvointialueille pohjautuu siihen, millaiset alueen siirtyvät sote-kustannukset ovat.

– Hyvinvointialueen toiminnan ja kuntalaisten palvelujen kannalta keskeistä on, että säästöt eivät jo ennakkoon vie resursseja tulevaisuuden sote-palveluilta.

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Saara Tavi, hallintojohtaja, p. 044 417 4100