Viime vuonna Sosterin alueen synnyttäneiden määrä kääntyi nousuun viiden vuoden laskevan trendin jälkeen. Vuonna 2021 synnyttäneitä oli Sosterin alueella 211 kun vielä edellisenä vuonna määrä jäi 182 synnyttäjään.

– On iloinen ja hyvä asia, että lapsia tulee alueelle lisää, koska ei meillä täällä liikaa lapsia ole. Toivotaan että trendi jatkuu tällaisena, sanoo Sosterin neuvolan osastonhoitaja Anna-Maija Huttunen.

Kuva. Synnyttäneiden määrä koko Sosterin alueella.

Sosterissa kerätään ja seurataan tietoja synnyttäneistä alueittain ja kootaan tilastoon. Tieto mahdollistaa esimerkiksi työn suunnittelun paremmin.

– Tilannettahan tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, mutta sen mukaan voidaan miettiä muun muassa miten resursseja käytetään ja kohdennetaan, Anna-Maija kertoo.

Savonlinnan ja Enonkosken alueilla odottaville äideille ja isille tarjotaan monia palveluita. Savonlinnan alueen terveysasemilla on äitiysneuvolat, joiden palveluita myös enonkoskelaiset käyttävät. Äitiysneuvola noudattaa valtakunnallisia linjauksia raskauden seurannan osalta. Lisäksi alueella on kaksi perhetyöntekijää, jotka ovat tarvittaessa perheiden apuna ja tukena niin raskauden aikana kuin sen jälkeenkin.  Perinteisen synnytyksen jälkeisen kotikäynnin lisäksi äitiysneuvolan terveydenhoitaja tekee yhdessä perhetyöntekijän kanssa kotikäynnin ensisynnyttäjien luokse 32 raskausviikolla, jolloin myös perhetyön toiminta ja ihmiset tulevat tutuiksi.

–  Tällä toiminnalla tähdätään siihen, että on matalampi kynnys pyytää apua, jos sitä tarvitsee, Anna-Maija tarkentaa.

Myöskään isiä ei ole unohdettu. Heille järjestetään isä-lapsi ryhmiä. Tietoja perhevalmennuksista ja erilaisista tukiryhmistä ja -mahdollisuuksista saa neuvoloista sekä Sosterin verkkosivuilta, johon yhteystiedot on koottu.