Labqualityn ulkoinen laatuauditointi toteutettiin Sosterissa kuluvan viikon tiistaina ja keskiviikkona. Auditoijat olivat tutustuneet heille etukäteen toimitettuihin materiaaleihin, paikanpäällä he tutustuivat prosesseihin ja vierailivat Sosterin eri yksiköissä haastattelemassa henkilöstöä.

Auditointipalaute saatiin tiivistetysti keskiviikkona 23.5. C-salissa.  Palautteessa kuultiin, että Sosterissa tehdään urakalla töitä tunnistettujen ongelmien parissa.
– Sosterin vahvuus on tiimityöhön pystyvä, motivoitunut ja itseohjautuva henkilöstö, joka pystyy joustavaan ja nopeaan kehittämiseen, vastaava auditoija Päivi Jokinen kertoi.

Jokinen kuvasi prosessiajattelun asuvan henkilöstössä; henkilöstön osallistumisen kautta pystytään innovaatioihin. Esimerkkinä he nostivat esille mm. rintapattipotilaan hoitoprosessin kehittämisen ja puhelinpalvelun sekä siihen liittyvän takaisinsoiton kehittämisen.  Molemmat edistävät hoidon saatavuutta ja palveluidemme tavoitettavuutta. Myös sisäisten auditointien toteuttamisesta ja raportoinnista tuli kiitosta.

– Hyvästä auditointipalautteesta suuri kiitos kuuluu koko henkilöstöllemme, joka on uskomattoman sitoutunutta toiminnan ja prosessien asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja parantamiseen, Sosterissa laatutyöstä vastaava hallintoylihoitaja Riitta Sipinen sanoo.

Johdolla on yhteinen tahtotila

Kiitos sai myös Sosterin johto. Johdolla on auditoijien mukaan selkeä, yhteinen tahtotila. Johtaminen on asiakaslähtöistä. Asiakaslähtöisyys on selkeä vahvuus. Hoitopääsyaikoja seurataan, kehitetyt mittarit esittävät haluttua tietoa. Viestinnässä on menty eteenpäin.

Auditoijat kiittivät myös vahvaa järjestöyhteistyötä ja asiakkaiden kanssa tehtävää kehitystyötä.

Kehitettävää jatkoa varten

Auditoijat havaitsivat myös kehittämiskohteita. Kehittävää oli mm. HaiPro järjestelmään tehtyjen ilmoitusten käsittelyn loppuun saattamisessa. Lisäksi todettiin, että HaiPro-ilmoituskäytännön ja tähän liittyvän poikkeamien käsittelyn tulee kattaa organisaation kaikki yksiköt. Auditoija esitti havaintonaan, että sosiaalipalveluihin tarvitaan perehdytystä poikkeamien käsittelyprosessin kulusta ja, että valmiussuunnitelmasta puuttuu kemikaaliluettelo.
Edellisten lisäksi auditoija totesi, että teknisen huollon toimintakäytännöt tulee saattaa laadunhallinnan edellytysten mukaisiksi ja huollon omassa käytössä olevat laitteet tulee testata, kalibroida ja huoltaa säännöllisesti.

– Kehittämiskohteita löydetään auditoinneissa aina. Näitä lähdemme yhdessä viemään hyvillä mielin eteenpäin, tavoitteena laadun jatkuva parantaminen, Sipinen sanoo.

Varsinainen raportti tuloksista valmistuu noin viikon kuluttua.

Lisätietoja: hallintoylihoitaja, p. 044 417 3971