Koronaepidemian levittyä Suomeen maaliskuussa Sosterissa tehtiin nopeita muutoksia ajanvaraustoiminnoissa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon puolella. Kuten muuallakin Suomessa, myös Sosterissa epidemiatilanne on rauhoittunut ja tilanne on sen, kuten muidenkin hengitystieinfektioiden, suhteen on hyvä. Sosterin alueella ei ole yli kuukauteen todettu yhtään positiivista koronatulosta, vaikka näytteitä on otettu samoin perustein kuin muuallakin.

Alkuvaiheessa avattiin keskussairaalan päivystyksen yhteyteen Infektiolinja ja Infektioasema, joka on pääasiassa huolehtinut testauksesta. Testejä on tehty n. 1300/ 100 000 asukasta, luku on hyvää keskitasoa. Koronavirustesteissä positiivisen tuloksen saaneet haastatellaan ja selvitetään ns. tartuntaketjut. Näin voidaan estää taudin leviämistä. Tartunnanjäljitystiimistä otetaan yhteys myös kaikkiin altistuneisiin ja sovitaan tarvittavista eristys- ja karanteenitoimenpiteistä ja annetaan ohjeet jatkotoimenpiteille, jos oireita ilmaantuu.

Tartuntaketjujen selvittäminen on oleellista, jotta epidemian eteneminen voidaan pysäyttää ja turvata terveydenhuollon resurssien riittävyys. Hetemäen raportin ja THL:n mallinnuksen mukaan tautikuorma näyttäisi konkretisoituvan Sosterin alueella vasta loppukesästä-alkusyksystä ja mahdollisesti jatkuvan vuodenvaihteen yli. Tähän on valmistauduttu vahvistamalla tartuntajäljitystiimien miehitystä ja on otettu käyttöön myös ns. pikatestit.

Koska epidemiaa ei juuri nyt Sosterin alueella ole, on tärkeää huolehtia myös muiden sairauksien tutkimisesta ja hoidosta. Tähän Sosterissa on tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet, sekä terveysasemille että sairaalaan on turvallista tulla. Esimerkiksi uusien syöpien ja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimus ja hoito eivät saisi viivästyä koronaepidemian vuoksi ja samoin on tärkeää jatkaa myös toimintakykyä ylläpitävää leikkaustoimintaa. Jokaisen potilaan kohdalla tehdään yksilöllinen arvio hyödyistä ja riskeistä.

Terveyskeskusasioinnissa kannattaa olla aina ensin yhteydessä puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta. Puhelinpalvelu voi ajoittain ruuhkautua. Tämä näkyy selvimmin maanantaipäivisin ja sen vuoksi kannattaa asiointia siirtää myös muille arkipäiville, jos asia ei ole kiireellinen. Myös muita sähköisiä palvelukanavia kannattaa hyödyntää. Viime syksynä on otettu käyttöön tekstiviestipalvelu, jossa voi saada tiedon esimerkiksi omista laboratoriovastauksistaan. Tätä palvelua kannattaa hyödyntää. Tulokset ja lääkärin kommentit voi katsoa Omakannasta ( kanta.fi), tämän käyttöön voi tarvittaessa saada terveydenhuollosta opastusta.

Päivystysapu hälyttää vasta, kun nauhoite loppuu!

Päivystysapu numerossa 116117 palvelee asiakkaita ympärivuorokautisesti kiireellisissä ja päivystysasioissa. Puhelinnumeroon soitettaessa nauhoite opastaa soittajaa korona oireiden kyseessä ollessa tekemään ensin www.omaolo.fi -sivulla koronavirustaudin oirearvion. Koska numero on valtakunnallinen, niin ohje annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Nauhoite tulee aina kuunnella loppuun, jotta puhelu pääsee etenemään puhelinneuvonnan sairaanhoitajalle tai soittaja saa ohjeen takaisinsoiton aktivoimisesta.

 

Lisätietoja:

johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen p. 044 417 3620

avoterveydenhuollon ylilääkäri Esa Ruuskanen p. 044 417 2724