Tietohallinnon työntekijät kokoavat etähoivaan käytettäviä välineitä