Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymässä eli SOSTERIssa on yhteensä 34 terveyskeskuslääkärin virkaa ja viisi terveysasemaa: Savonlinnan kaupunkiin kuuluvat Savonlinnan pääterveysasema, Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta sekä Enonkosken kunnassa sijaitseva Enonkosken terveysasema.

Pääterveysaseman yhteydessä toimii kaksi geriatrien johtamaa kuntoutusosastoa ja keskussairaalan tiloissa sijaitsee sisätautilääkärin johtama akuuttiosasto. Kaupunki on jaettu alueisiin ja työtä tehdään osittain tiimeissä. Savonlinnassa ja Enonkoskella hoitotakuu toteutuu hyvin ja potilaat saavat ajan lääkärin vastaanotolle 1-2 päivässä. Työyhteisö koostuu kokeneista virkalääkäreistä, jotka ovat työskennelleet talossa pitkään. Talossa on hyvä työilmapiiri ja mukavat kollegat. Yleislääketieteen erikoislääkäreitä talossa on 11. Kaikilla asemilla on itsenäistä, lääkärin työtä tukevaa hoitajavastaanottoa sekä fysioterapeuttien suoravastaanottoja tuki- ja liikuntaelinpotilaille.

TUKEA JA TYÖHYVINVOINTIA – VUODEN TYÖPAIKKA 2016

Terveyskeskuksessa toimii aktiivinen koulutusvastuulääkäri ja jokaiselle erikoistujalle on nimetty tutorlääkäri. Panostamme työhyvinvointiin ja jatkuvaan uuden oppimiseen. Toiminnastamme tunnustuksena saimme Medisiinariliitolta nimityksen Vuoden Työpaikka 2016. Sosterissa on toimiva erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio ja sitä kehitetään jatkuvasti. Yleislääkäriksi erikoistuminen onnistuu alusta loppuun joustavasti saman työnantajan palveluksessa. Kuntoutusosastoilla on mahdollista suorittaa geriatrian erikoistumispalvelua yhteensä kaksi vuotta.

REKRYTOINTI

Uusien terveyskeskuslääkärien rekrytointi tapahtuu MediApu Oy:n kautta. Katso MediAvun yhteystiedot viereisestä Hyvä tietää- laatikosta.