Sosiaalipalvelujen tulosalueella on toteutettu portaattoman palvelurakenteen mukaisia toimenpiteitä kehittämällä kotihoidon palveluja mm. optimointia laajentamalla, jonka myötä välitöntä asiakastyöhön käytettävä työaika on lisääntynyt asiakasmäärän jatkuvasti kasvaessa. Kotihoidossa tuetaan itsenäistä toimintakykyä ja asiakkaan hyvinvointia terveyttä edistäen.

Terveyskeskusten vuodeosastotoimintaa on muutettu joko tehostetuksi palveluasumiseksi tai kuntoutusosastotoiminnaksi. Tehostettuun palveluasumiseen ohjataan suuren tai erittäin suuren palvelutarpeen asiakkaat. Tehostettua palveluasumista on omana tuotantona ja ostopalveluna.

Portaaton hoitomalli kattaa kaikki hoidon tasot ja yksiköt.