Sosterin hoitotyön strategia pohjautuu sairaanhoitopiiri yhtymävaltuuston vuosille 2017 -2019 hyväksymään kuntayhtymän strategiaan.

Se tukee osaltaan sairaanhoitopiirin strategisten tavoitteiden toteutumista ja linjaa hoitotyön painopistealueita sekä täydennyskoulutustarpeita. Hoitotyön esimiesten ja henkilöstön koulutuksella tuetaan työskentelyä kohti asetettujen tavoitteiden toteutumista ja edelleen kohti laadukasta hoitotyötä.