Hoiva- ja hoitotyön johtamisella ja esimiestyöllä tuetaan hoitotyön strategian mukaisia tavoitteita.

 • Sosiaali- ja terveysalan esimieskoulutus ja -valmennus omana koulutuksena sekä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin ja yliopiston kanssa
 • Työnohjaus
 • Laatutoiminnan integroiminen käytännön arkeen
 • Työhyvinvoinnin tuki
 • Prosessijohtaminen ja prosessien kehittäminen
 • Heikentyneen työkyvyn varhainen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja toimintakäytännöistä sopiminen

Hoitotyön kehittäminen

Asiakaslähtöisen ja yhtenäisen näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttaminen sekä kliinisen osaamisen varmistaminen on ensisijaista.

Keskeisimmät hoito- ja hoivatyön kehittämiskohteet ovat:

 • Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen
 • Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen
 • Potilasturvallisuuden kehittäminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integrointi toimintaan
 • Vastuullisen, vaikuttavan ja taloudellisen hoidon ja hoivan tarjoaminen
 • Osaavan, hyvinvoivan ja riittävän henkilöstön turvaaminen