Savonlinnan kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Seija Puputti: ”Terveysalan amk-opiskelijat tarvitsevat ehdottomasti oman koulutusohjelmansa mukaisia käytännönharjoittelupaikkoja, myös opiskelupaikkakunnalla Savonlinnassa. Tämä tarkoittaa koulutuksen näkökulmasta nimenomaan ympärivuorokautisen päivystyssairaalan harjoittelupaikkojen säilymistä Savonlinnassa.”

Savonlinnan keskussairaalan perustamisesta tulee tänä vuonna 65 vuotta. Samana vuonna 1955 käynnistettiin Savonlinnan sairaanhoitajakoulu, joka aloitti toimintansa uudessa keskussairaalassa. Keskussairaalan ja sairaanhoitajakoulutuksen yhteistyön ensisijainen tavoite oli turvata ammattitaitoisten sairaanhoitajien saatavuus sairaalalle. Tämä kiinteä yhteistyö loi vahvan perustan tuleville vuosille ammatillisen osaamisen kehittämisessä, mikä todentui laadukkaina terveyspalveluina ja aktiivisena palvelujen kehittämisenä.

Täytyy kunnioittaen todeta, että kaupunkimme päättäjät ja valtion hallinto olivat kaukaa viisaita tiedostaen koulutuksen merkityksen keskussairaalan toimintaan ja Savonlinnan seudun kehittämiseen pitkälle tulevaisuuteen. Näin ei suinkaan tapahtunut jokaisella paikkakunnalla keskussairaalan perustamisen yhteydessä.

Nyt olemme tilanteessa, jossa joudumme puolustamaan näitä aikaisemmin tehtyjä päätöksiä.

Tämän tilaisuuden tarkoituksena, on tehdä näkyväksi Savonlinnan seudun yhteinen tahtotila: säilyttää ympärivuorokautinen yhteispäivystyssairaala, joka on edellytys Savonlinnassa olevien terveysalan ammattikorkeakoulun opiskelupaikkojen säilymiselle – meille viestittynä: Savonlinnassa ei voi olla terveysalan korkea-asteen koulutusta ellei ole monialaista erikoissairaanhoitoa; mikä tarkoittaa erityisesti sisätautia ja kirurgiaa sekä ympärivuorikautista yhteispäivystyssairaalaa.

Tällä hetkellä Xamkin Savonlinnan terveysalan ammattikorkeakoulutus sisältää sairaanhoitaja, -fysioterapeutti- ja jalkaterapeuttikoulutuksen yhteensä noin 550 opiskelijaa. Terveysalan koulutuksen merkitys on alueellemme erittäin suuri, sillä sen vaikutukset konkretisoituvat seutumme hyvinvointialan ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa ja monialaisen työllisyyden vahvistamisessa. Opiskelu sisältää myös monialaista yhteistyötä yrityksien ja yhdistysten kanssa, joissa sovelletaan uusinta tietoa toiminnan- ja palveluidenkehittämishankkeissa. Terveysalan amk-koulutuksella on siis mitä merkittävin asema alueemme elinvoimaisuuden edistäjänä myös taloudellisesti, karkeasti arvioituna noin 6-7 miljoonan euron ostovoimaa vuosittain.

Terveysalan amk- opiskelijat tarvitsevat ehdottomasti oman koulutusohjelmansa mukaisia käytännönharjoittelupaikkoja, myös opiskelupaikkakunnalla Savonlinnassa. Tämä tarkoittaa koulutuksen näkökulmasta nimenomaan ympärivuorokautisen päivystyssairaalan harjoittelupaikkojen säilymistä Savonlinnassa.

Pohjois-Savon suunta ja yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa viimeisintä tieteellistä tietoa hyödyntäen, avaa aivan uusia mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ja moniammatillisia toimintatapoja terveyspalvelujen tuottamiseen. Yhteistyö yliopistollisen sairaalan kanssa lisää Savonlinnan terveysalan koulutuksen pitovoimaa opiskelijoiden ja vetovoimaa hakijoiden silmissä. Yliopistollinen konkreettinen yhteistyö vaikuttaa myös laajemminkin, kasvattaen koko seudun vetovoimaa sekä asukkaiden että yritysten silmissä monipuolisten työuramahdollisuuksien ja hyvän palvelutason myötä.

Savonlinnan seudun elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi on tehtävä päätös (kuten 65 vuotta sitten); Savonlinnassa tulee säilyä ympärivuorokautinen yhteispäivystyssairaala, joka samalla turvaa ammattikorkeakoulun terveysalan koulutuksen Savonlinnassa.

Savonlinnan kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Seija Puputti