Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro: ”Ilman keskussairaalan päivystystä menetämme ihmishenkiä.”

Hyvät läsnäolijat

Olemme kokoontuneet ilmaisemaan erittäin vahvan tahtomme tulevaan sote-uudistukseen liittyen sillä vaikuttamisen aika on juuri nyt! Tahdonilmaisu on suunnattu erityisesti valtakunnan päättäjille ja uudistusta eteenpäin vieville tahoille. Kuten Sosterin hallituksen puheenjohtaja puheessaan totesi, ovat alueemme kuntien valtuustot sekä sairaanhoitopiirin valtuusto yhteistyössä tehneet päätöksen tahdosta kuulua tulevaisuudessa Pohjois-Savon sote-alueeseen.

Aluejaosta ei ole vielä tehty päätöstä mutta ratkaisu on tulossa lähiaikoina. Uudistusta valmistellaan sote-ministerityhmässä sekä ministeriöissä. Uudistuksen tavoitteena on, että hallitus antaa lait hallituksen esityksinä eduskunnalle tämän vuoden loppuun mennessä. Lausuntojen ja valiokunta käsittelyiden jälkeen on sitten eduskunnan vuoro hyväksyä lait. Juuri nyt on siis vaikuttamisen aika, ennen päätöksentekoa aluejakojen suhteen.

Nykyaikaiseen hyvään organisaatioiden johtamiseen kuuluu avoimuus, hyvä viestintä ja henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden kanssa käytävä tiivis vuoropuhelu. Näin tulee olla myös suurissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa. Valtionhallinnon tehtäviin kuuluu luoda uudistuksille puitteita ja raameja.

Erityisen tärkeää uudistusten onnistumiselle kuitenkin on, että alueita, alueiden toimijoita sekä asukkaita kuunnellaan. Uudistusten tulee tietysti olla siinä määrin alueellisia tarpeita myötäileviä, että väestölle, palveluiden käyttäjille syntyy viimekädessä hyötyä muutoksista. Nykyisen hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta vastaava ministeri on aluettamme luvannut todella kuulla siten, että myös täällä voidaan jatkossa asukkaillemme saada parhaat mahdolliset palvelut.

Tänä päivänä sairaalatoiminnoissa meidän pääasiallinen yhteistyökumppani on Kuopion yliopistollinen sairaala. Valtaosa omasta talostamme eteenpäin ohjattavista potilaiden hoidoista ja hoitoketjuista suuntautuu KYSiin. Jo nyt vuosittain seutumme ihmisille ostetaan yli 10 miljoonalla eurolla palveluita alueemme yliopistollisesta sairaalasta.

KYS on ollut siis pääyhteistyökumppani jo pitkään, miksi ihmeessä siis rikkoa tätä suhdetta. Uudet epäjohdonmukaiset hallinnolliset rajat turhaan rikkovat parhaita mahdollisia hoitoketjuja. Meidän ei tule hyväksyä sellaisia uusia hallinnollisia rajoja, jotka heikentävät asukkaidemme palveluita.

Me emme halua rikkoa nykyistä yhteistyötä KYSin kanssa vaan päinvastoin. Haluamme ohjata entistä enemmän hoitoketjuja suoraan KYSiin. Haluamme olla yhtenäistä organisaatiota yliopistosairaalan osana #KYSSavonlinna. En näe mitään hyötyä potilaiden näkökulmasta siinä, että osa hoitoketjuista kulkisi Savonlinnasta jonkin muun kaupungin keskussairaalan kautta Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

#KYSSavonlinnana meillä on ylivoimaisesti parhaat mahdollisuudet 300 000 asukkaan väestöpohjalla järjestää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyspalvelut, jatkaa nukutuksessa tapahtuvaa leikkaustoimintaa sekä vaativaa henkeä pelastavaa toimenpidekardiologiaa, esimerkiksi sydäninfarktien hoitoa. Ilman keskussairaalan päivystystä menetämme ihmishenkiä.

Olemme alkusyksystä tehneet laajan selvityksen KYSin kanssa yhteistyön tiivistämisestä ja edut yhteisestä organisaatiosta ovat todella huomattavat. Hyötyä syntyy sekä toiminnallisesti potilaiden näkökulmasta, että myös taloudellisesti. Tulevaisuudessa nimenomaan talouden näkökulmasta vain Pohjois-Savon kanssa yhteistyössä Savonlinnan keskussairaala voidaan turvata. Sen lisäksi keskussairaalamme tulevaisuus tulee turvata myös muuta lainsäädäntöä uudistettaessa kuten terveydenhuoltolaissa. On kuitenkin huomattava, että pelkästään nykyistä terveydenhuoltolakia muuttamalla me emme selviä.

Sairaalan ensisijainen merkitys on tarjota päivystyksellisiä palveluita ja kiireetöntä erikoissairaanhoitoa potilaille. Sairaalalla on myös todella huomattava aluetaloudellinen merkitys koko seutukunnallemme. Keskussairaala toimii myös koulutuspaikkana sekä hoitajille, että erikoistuville lääkäreille. Sairaalan alasajo tarkoittaisi seudullamme lähes 800 työpaikan häviämistä sekä oppilaitosyhteistyön päättymistä. Näiden merkityksestä kuullaan muissa puheenvuoroissa.

Meillä on yksiselitteinen ja selkeä tavoite ja periksi emme siinä anna, me haluamme olla #KYSSavonlinna ja tarjota näin parasta mahdollista hoitoa alueemme väestölle.

Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro