Ylintä päätösvaltaa sairaanhoitopiirissä käyttää valtuusto. Valtuustoon kuuluu 18 jäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuusto päättää muun muassa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista, hallinnon järjestämisen perusteista, kuntayhtymän palveluista ja maksuperusteista sekä muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Valtuuston tehtäviin kuuluu myös hyväksyä tilinpäätös ja valita kuntayhtymän tilintarkastajat.

Sairaanhoitopiirin valtuusto kokoontuu noin 2–3 kertaa vuodessa.

yhtymävaltuusto 2017-2021

Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta
Timo Loikkanen Enonkoski Mirja Lyytikäinen Enonkoski
Marja Laitinen, II-varapuheenjohtaja Enonkoski Helvi Klemettinen Enonkoski
Ahti Myllys, puheenjohtaja Rantasalmi Sari Jokinen Rantasalmi
Annukka Kiviranta-Tanninen Rantasalmi Petra Huupponen Rantasalmi
Esa Lappalainen, I-varapuheenjohtaja Rantasalmi Eero Sistonen Rantasalmi
Auvo Kokkonen Rantasalmi Pia Vokkolainen Rantasalmi
Reponen Sanna Sulkava Eetu Nissinen Sulkava
Hilkka Virtanen Sulkava Eeva Lyytinen Sulkava
Leila Virta Sulkava Virve Litmanen Sulkava
Kent Nyman Sulkava Veli-Pekka Alusniemi Sulkava
Heikki Sorjonen Savonlinna Mikko Jantunen Savonlinna
Anne Herttuainen Savonlinna Sirpa Luukkainen Savonlinna
Erkki Pennanen Savonlinna Olli Österlund Savonlinna
Markku Valjakka Savonlinna Kari Laukkanen Savonlinna
Maarit Piepponen Savonlinna Saana Virkki Savonlinna
Aila Makkonen Savonlinna Ritva Suomalainen Savonlinna
Mikko Sairanen Savonlinna Tanja Kokkonen Savonlinna
 Tiina Strandén  Savonlinna  Merja Mustonen Savonlinna