Ylintä päätösvaltaa sairaanhoitopiirissä käyttää valtuusto. Valtuustoon kuuluu 18 jäsentä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuu siirtyy sote-lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialueelle vuonna 2023 ja toimielimen toimikausi päättynee tästä syystä 31.12.2022

Valtuusto päättää muun muassa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista, hallinnon järjestämisen perusteista, kuntayhtymän palveluista ja maksuperusteista sekä muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Valtuuston tehtäviin kuuluu myös hyväksyä tilinpäätös ja valita kuntayhtymän tilintarkastajat.

Sairaanhoitopiirin valtuusto kokoontuu noin 2–3 kertaa vuodessa.

yhtymävaltuusto 2021-2022

Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta
Kaijansinkko Tarja, kesk. Enonkoski Malmstedt Anneli, kesk. Enonkoski
Laitinen Marja, sd. I-vpj Enonkoski Loikkanen Maria, sd. Enonkoski
Lääperi Minja, vas. Rantasalmi Turtiainen Ari, vas. Rantasalmi
Myllys Ahti, kok. II-vpj Rantasalmi Jokinen Sari, kok. Rantasalmi
Sistonen Eero, kesk. Pj. Rantasalmi Tiainen Juho, kesk. Rantasalmi
Wessman Mauri, sd. Rantasalmi Kokkonen Heino, sd. Rantasalmi
Partanen Lasse, kesk. Sulkava Eetu Nissinen, kesk. Sulkava
Reponen Sanna, kesk. Sulkava Kärki Kukka-Maaria, kesk. Sulkava
Ruottinen-Partanen Liisa, kesk. Sulkava Blomerus Tamara, kesk. Sulkava
Sairanen Jani, ps. (peruss.) Sulkava Tulilahti Osmo, ps. (peruss.) Sulkava
Falkstedt Pirjo, kok. Savonlinna Kokko Sampsa, kok. Savonlinna
Lukkarinen Irina, kesk. Savonlinna Pesonen Teija, kesk. Savonlinna
Mikkonen Tapio, sd. Savonlinna Kemppainen Ilkka, sd. Savonlinna
Penttinen Inka, liik. Savonlinna Hienonen Anniina, liik. Savonlinna
Pesonen Keijo, kesk. Savonlinna Tiainen Mikko, kesk. Savonlinna
Repo Esko, kd. Savonlinna Tourula Pentti, kd. Savonlinna
Suomalainen Ritva, sd. Savonlinna Pöyhönen Eila, sd. Savonlinna
Virolainen Aki, liik. Savonlinna Merilä Martti, liik. Savonlinna