Strategia on tie nykytilasta tulevaisuuteen. Tarkoituksena on vastata kysymykseen: Minne olemme menossa. Strategiatyössä ennakoidaan toimintaympäristön muutospaineet ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Tavoitteena on löytää ne keinot eli strategiat, joiden avulla Sosterin menestystekijät ja vahvuudet hyödynnetään onnistuneesti väestön parhaaksi. Hyvä strategia pohjautuu tosiasioihin, sen tulee olla haasteellinen, mutta realistinen.

Strategia 2020-2022

  • Maakuntauudistuksen valmistelu ja mahdollinen toteutus alueellisella tasolla.
  • Sosterin sisällä muutos perinteisestä linjaorganisaatiosta prosessijohdetuksi organisaatioksi.
  • Ydinprosessit kiireellinen hoito, kiireetön hoito ja palvelu sekä asumis- ja hoivapalvelut. Tukipalveluilla turvataan ydinprosessien toimivuus.

Strategia_2019_2021.docx


Prosessit

Sosterissa on tehty strategian mukaisesti muutos perinteisestä linjaorganisaatiosta prosessijohdetuksi organisaatioksi. Ydinprosessit ovat kiireellinen hoito, kiireetön hoito ja palvelu sekä asumis- ja hoivapalvelut. Edellytyspalveluilla (tukipalvelut) turvataan ydinprosessien toimivuus.

Asiakkaan polku palveluntarpeesta tyytyväiseen asiakkaaseen.

Prosessijohtamisen tuloksia

Klikkaa kuva isommaksi.