Sosterin kuntayhtymän johtoryhmän tehtävänä on tukea kuntayhtymäjohtajaa toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa. Johtoryhmän nimeää kuntayhtymäjohtaja.

Kuntayhtymän johtoryhmän perustehtäviä ovat:

  • Sosterin arvojen, vision ja strategian määrittely
  • talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu ja seuranta
  • tulosalueiden toiminnan yhteensovittaminen
  • henkilöstöhallinnolliset periaatteet ja linjaukset
  • laadunhallintaan liittyvät toimenpiteet
  • johtamisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen
  • tietohallinto
  • turvallisuusasiat/riskien hallinta
  • työyhteisön ilmapiiri (palaute, vuorovaikutus, julkisuuskuva, kannustaminen)
  • sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen menettelytavat.

Kokoonpano

Kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi puheenjohtaja
Vs. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Minna Marjakangas
Hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen
Perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen
Ylilääkäri Jaana Luukkonen
Viestintäpäällikkö Suvi Sikstus
Henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen sihteeri
Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Seija-Sofia Käärmelahti