Sosterin kuntayhtymän johtoryhmän tehtävänä on tukea kuntayhtymäjohtajaa toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa. Johtoryhmän nimeää kuntayhtymäjohtaja.

Kuntayhtymän johtoryhmän perustehtäviä ovat:

  • Sosterin arvojen, vision ja strategian määrittely
  • talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu ja seuranta
  • tulosalueiden toiminnan yhteensovittaminen
  • henkilöstöhallinnolliset periaatteet ja linjaukset
  • laadunhallintaan liittyvät toimenpiteet
  • johtamisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen
  • tietohallinto
  • turvallisuusasiat/riskien hallinta
  • työyhteisön ilmapiiri (palaute, vuorovaikutus, julkisuuskuva, kannustaminen)
  • sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen menettelytavat.

Kokoonpano

Kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi puheenjohtaja
va. sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Marika Huupponen
Va. hallintojohtaja Minna Marjakangas
Hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen
va. perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja Mari Teittinen
Johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen
Henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen sihteeri
Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Ani Kannonmäki Tehyn pääluottamusmies