Sosterin eri yksiköt toimivat harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoina yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen terveysalan opiskelijoille. Sairaalamme on koulutusmyönteinen, uusinta teknologiaa hyödyntävä opetussairaala ja henkilökunta on sitoutunut opiskelijaohjaukseen sekä siihen liittyviin opetusvelvoitteisiin.

Opiskelijoiden ohjaukseen liittyvissä sopimusasioissa yhteyshenkilönä toimii hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen.


Lääketieteen opiskelijat

Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelujaksoista yliopiston tiedekunta lähettää ilmoituksen erikoissairaanhoidon alueella erikoisalan ylilääkärille ja tulosaluesihteeri Mirva Lohjalalle tai Marjut Tiilikaiselle. Perusterveydenhuollon alueella lääketieteen opiskelijoiden harjoittelujaksoista vastaa terveyskeskuslääkäri Eija Huttunen.

Lääkäriksi terveyskeskukseen?


Hoitoalan harjoittelupaikat

Amk-opiskelijat

Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikat harjoittelupaikkavarausjärjestelmä Jobiilin kautta. Kun harjoittelupaikka on vahvistettu, opiskelijoille lähetetään Tervetuloa-kirje kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua opiskelijan sähköpostiosoitteeseen. Tervetuloa-kirjeessä ilmoitetaan harjoittelun aloittamispäivään liittyvistä käytännöistä.

Ammattikorkeakoulun harjoittelupaikkoihin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii koulutuskoordinaattori Tiia Laukkanen.

Toisen asteen opiskelijat

Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii koulutuskoordinaattori Tiia Laukkanen.


MUIDEN ALOJEN HARJOITTELU

Sosteri tarjoaa harjoittelupaikkoja hoiva -ja hoitotyön opiskelijoiden lisäksi muiden alojen opiskelijoille. Harjoittelupaikkaa voi kysyä suoraan oman koulutusalan yksiköstä.

Terveystieteiden opiskelijat sopivat harjoittelusta hallintoylihoitajan kanssa.


Opiskeluohjaus ja käytännöt asiat

Käytännön harjoittelu työelämässä on opiskelijan ammatillisen kasvun ja osaamisen tärkeä vaihe. Opiskelijaohjaus Sosterissa pohjautuu valtakunnallisiin opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin sekä näiden pohjalta tehtyihin Sosterin opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin. Opiskelijaohjausta kehitetään jatkuvasti ohjaajakoulutuksilla ja opiskelijoiden palautteiden perusteella.

Opiskelijaohjaus
Opiskelijaohjauksen laatukysely
Rokotukset, toimikortti ja ruokailu


Sijaiseksi / keikkalaiseksi opiskeluaikana

Sosterissa on tarjolla eri pituisia sijaisuuksia hoiva- ja hoitotyön opiskelijoille erilaisissa toimintayksiköissä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa. Hakea voit Kuntarekryssä. Lisätietoa antaa rekrytoija p. 044 417 3964