Jaoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

  • Ympäristöterveydenhuoltojaosto toimii yhtymähallituksen alaisuudessa.
  • Jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.
  • Ympäristöterveydenhuoltojaoston esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja.
  • Jaosto päättää mm. palveluista perittävien asiakasmaksujen perusteista, palvelujen hankkimisesta ja myymisestä, viranhaltijan ratkaiseman asian, joka asiakkaan vaatimuksesta on saatettava jaoston käsiteltäväksi.

Ympäristöterveydenhuoltojaosto 2013–2016

Varsinaiset jäsenet

 

Kunta

 

Varajäsenet

 

Kunta

Puheenjohtaja

Heli Laamanen

Savonlinna (Punkaharju) Johanna Parkkinen Sulkava
Varapuheenjohtaja

Eija Stenberg

Savonlinna Tanja Taupila Savonlinna
Tapio Kukkonen Savonlinna Juho Tiainen Rantasalmi
Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva
Pirkko Ihanamäki Puumala Tiina Lipo-Lempiäinen Puumala
Vesa Ahonen Sulkava Eeva Lyytinen Sulkava
Ahti Myllys Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna
Satu Vihavainen Rantasalmi Erkki Itkonen Savonlinna