Kuva: Sosterin hallitus kokouksessaan tiistaina 24.9.2019.

Kuntayhtymähallitus päätti myös muistisairaille hankittavasta kuntouttavasta päivätoiminnasta ja vei eteenpäin kotihoidon uudistamista. Hallitus kokoontui tiistaina 24.9.2019.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus päätti pyytää jäsenkunniltaan kannanotot siihen, mikä on Sosterin sote-maakuntavalmistelun suuntautuminen. Sosteri pyytää kannanotot Enonkoskelta, Rantasalmelta ja Sulkavalta.

– Suuntautumispäätös on alueen ja sen kuntien päätösvallassa oleva asia. Kunnan kanta tahdosta kuulua Pohjois-Savon sote-alueeseen ja sen valmisteluun alusta alkaen ilmoitetaan ministeriölle, jotta sote-valmistelun suunta on selvä, huomioiden lain valmistelu ja hakuun tulevat kehittämishankkeet, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Edellisessä kokouksessaan 4.9.2019 Sosterin hallitus keskeytti erikoissairaanhoidon ulkoistuksen ja päätti esittää valtuustolle sen lakkauttamista. Taustalla oli 28.8.2019 käyty neuvottelu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron kanssa. Tapaamisen jälkeen todettiin, että Sosterin palvelujen turvaaminen julkisena palveluna on todellinen ja realistinen etenemistie.

– Julkisen palvelun suunnan eteenpäin vieminen edellyttää alueelta kannanottoa lokakuun loppuun mennessä siitä, minkä alueen sote-maakuntavalmistelussa halutaan olla mukana, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Savonlinnan kaupungilta ministeriö on pyytänyt kannanoton suoraan.

Selvitys Sosterin ja KYSin erikoissairaanhoidon yhdistämisestä on valmistumassa

Selvitys Sosterin erikoissairaanhoidon ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon yhdistymisestä valmistuu lokakuussa sairaanhoitopiirien hallitusten käsiteltäväksi.

– Jatkokäsittelystä sairaanhoitopiirien hallitukset päättävät erikseen, ja tämän jälkeen vastuu jäsenyyden käsittelystä siirtyy kunnille, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Sosterin voimavarat ovat rajalliset yksin vastata erikoissairaanhoidosta alueella ja siksi tarvitaan vahva yhteistyö-kumppani laadukkaiden lähi- ja päivystyspalveluiden turvaamiseksi Savonlinnassa. Lisäksi tarvitaan hyvä kumppani vaativien sairauksien hoitoon.

Muistisairaiden kuntouttavan päivätoiminnan tuottaja valittiin

Sosteri on järjestänyt tarjouskilpailun muistisairaiden kuntouttavan päivätoiminnan hankinnasta Savonlinnan kantakaupungin alueelle sopimuskaudelle 1.1.2020-31.12.2021.
Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle on noin 300.000 euroa, alv 0 %. Hankinnassa ei sitouduta määriin, vaan palvelua ostetaan tilaajan tarpeiden mukaan. Hallitus päätti, että palvelu otetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Savonlinnan seudun muisti yhdistys ry:ltä.

Hallitus vei eteenpäin kotihoidon uudistamista hyväksymällä nimikemuutoksia

Kotihoidon toimintojen uudelleen järjestelyä on käsitelty henkilöstölle järjestetyissä informaatiotilaisuuksissa, kuntayhtymän johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa.
Järjestelyihin liittyen on käyty myös yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Sosterissa viran perustamisesta, lakkauttamisesta ja virkanimikemuutoksesta päättää yhtymähallitus. Hallitus päätti nimikemuutoksista esityksen mukaisesti. Organisaation uudelleenjärjestely on kustannusneutraali.

Hallintoylihoitajan valinta

Yhtymähallitus valitsi kokouksessaan myös hallintoylihoitajan. Virkaan valittiin hakemusten ja haastatteluiden perusteella ylihoitaja, terveystieteiden tohtori Maijaterttu Tiainen, joka työskentelee nykyisin Sosterin kehittämispäällikkönä. Hallintoylihoitaja vastaa mm. hoito- ja hoivatyön kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä sekä tieteellisestä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta tehtäväalueellaan. Työhön kuuluu myös laadunhallinnan koordinointi ja palveluprosessien kehittäminen.

Kaikki hallituksen kokouksen asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192845

Lisätietoja
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333