Savonlinnan keskussairaalan syksyllä 2020 vastarannalta kuvattuna.
KUVA: Savonlinnan keskussairaala syksyllä 2020.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin puuttumista Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän Essoten käynnistämästä hyvinvointialueen valmistelusta on kummasteltu huolestuneesti. Eilen 1.12.2020 Essote laittoi asiasta myös mediatiedotteen, jossa se kutsuu Sosteria mukaan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun ensi vuoden alusta lähtien.

Sosterin tahtotila parhaillaan päätöksenteon alla olevassa valtakunnallisessa sote-uudistuksessa on sama, kuin mitä se on ollut alusta asti: turvata Itä-Savon alueen väestölle sosiaali- ja terveyspalvelut viiveettä lähipalveluna.

– Sote-uudistuksesta ei ole olemassa vielä ratkaisua, vaan vasta luonnos, jota tullaan työstämään vähintäänkin pitkälle kevääseen, ennen eduskunnan lopullista käsittelyä ja päätöksentekoa, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro.

– Meillä on ollut terveydenhuollon näkökulmasta perusteltu näkemys hakea yhteistyötä Pohjois-Savon kanssa, sillä siinä vaihtoehdossa itäsavolaisten palvelut pystyttäisiin turvaamaan parhaiten. Tässä vaiheessa ei ole perusteltua hypätä ennen aikaisesti sellaiseen valmisteluun mukaan, mikä olisi epävarma vaihtoehto sairaalan säilymisen kannalta, Peitsaro lisää.

Vaikuttaminen jatkuu kunnes päätökset ovat olemassa

Hallituksen odotetaan antavan eduskunnalle esityksensä sote-uudistuksesta vielä ennen joulua. Jos aikataulu on tämä, hallituksen esitystä käsittelevät eduskunnassa mm. valiokunnat talven ja kevään aikana. Sosteria todennäköisesti kuullaan hallinto-, perustuslaki-, ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

– Maltti on nyt valttia, kiirettä ei ole. Meillä on edelleen huoli siitä, että riittävät palvelut tällä alueella säilyvät. Mennään nyt valtakunnallisen valmistelun tahdissa, ja haetaan parasta ratkaisua, Peitsaro sanoo.

Jos sote-uudistus etenee hallituksen aikataulun mukaisesti, eduskunta hyväksyy lakipaketin joko ennen kesätaukoa tai viimeistään alkusyksyllä. Hyvinvointialueiden vaalit olisivat keväällä 2022 ja järjestämisvastuu sote-palveluista siirtyy alueelle vuoden 2023 alussa.

Hyvä yhteistyö, mutta riittämättömät resurssit

Sosterin tahtotilana on turvata päivystävä sairaala ja samalla elinvoima Savonlinnan seudulla. Suurin huoli Etelä-Savon hyvinvointialueen mallissa on se, että lääkärityövoima ja rekrytointiin vaikuttava alueen vetovoimaisuus eivät tule riittämään alueella kahteen päivystävään sairaalaan.

– Meillä on hyvä vuoropuhelu ja yhteistyö Essoten kanssa, ja näin sen pitää ollakin. Samaan aikaan erittäin vaikeaa nimenomaan sote-ratkaisun kannalta on esimerkiksi se, että meillä on molemmissa sairaaloissa eläköitymässä useita lääkäreitä, jotka ovat päivystyksen toimintojen kannalta kriittisen tärkeitä. Meillä tilanne on vielä akuutimpi, eikä Essote valitettavasti pysty meitä tässä laajamittaisesti tukemaan, kun olemme asioista keskustelleet. Tulevina vuosina haasteita on myös hoitajien saatavuudessa.

– Pohjois-Savon mallissa meidän olisi mahdollista hakea synergisiä toimintatapoja, Etelä-Savossa tätä vaihtoehtoa ei ole. Pohjois-Savossa on esimerkiksi lääkärityövoimaa huomattavasti enemmän. Tämän vuoksi emme voi lyödä kantojamme Sosterissa lukkoon, ennen kuin sote-lainsäädäntö on hyväksytty ja olemassa.

Virallinen hyvinvointialueen valmistelu alkaa lakien hyväksynnän jälkeen

Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmä on mediatiedotteella kutsunut 1.12.2020 Sosteria mukaan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun ensi vuoden alusta lähtien.

”Esitys Savonlinnan kaupungille ja Sosteri kuntayhtymälle liittymisestä Etelä-Savon sote-uudistuksen ja hyvinvointialueen valmisteluun” on myös Essoten hallituksen esityslistalla 3.12.2020.

– Nyt on keskeistä huomioida, että virallinen hyvinvointialueiden valmistelu käynnistyy vasta sitten, kun eduskunta on hyväksynyt sote-lait. Silloin on kahden tai kolmen kuukauden kuluessa muodostettava hyvinvointialueiden väliaikaishallinto. Jos väliaikaishallintoa ei yhteisellä päätöksellä saada perustettua, sen nimeää valtioneuvosto. Varsinainen työ alkaa siis vasta sitten. Toistan edelleen, että kiirettä ei ole, Peitsaro sanoo.

Sosterin alueella käynnissä ovat omat sote-hankkeet

Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmä ohjaa Essoten alueella STM:n rahoittamia hankkeita. Sosterilla on vastaavasti omat STM:n rahoittamat hankkeet, joiden ohjausryhmänä toimii Sosterin omistajaohjauskokous.

– Näillä hankkeilla ei käynnistetä virallista hyvinvointialuevalmistelua, kuten Essoten viestinnästä voisi virheellisesti ymmärtää. Essote kutsuu 1.12. päivätyssä tiedotteessaan valmistelemaan Etelä-Savon hyvinvointialuetta, mutta tämä valmistelu alkaa vasta sote-lakien hyväksymisen jälkeen, Peitsaro sanoo.

Nyt meneillään olevat kehittämishankkeet perustuvat vuoden 2020 aikana myönnettyihin valtion avustuksiin Tulevaisuuden sote-keskus ja Sote-rakenneuudistus.

– Näistä valtion avustuksista on annettu erillinen asetus, johon perusten ministeri Kiuru on myöntänyt Sosterille molempiin hankkeisiin oman rahoituksen, Peitsaro sanoo.

Vastaavasti kuin Essotessakin, Sosterissa ovat parhaillaan käynnissä hankkeet; Itä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja Itä-Savon sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu. On myös mahdollista, että kevään 2021 aikana ministeriöt avaavat vielä uuden hankehaun.

– Uudesta hankehausta olemme jo käyneet keskustelua Essoten johdon sekä ministeriön kanssa. Seuraava yhteinen tapaaminen on tammi-helmikuun vaihteessa. Näin ollen on mahdollista, että yhteisiäkin hankkeita tulee, ja niissä on sitten perusteltua myös olla yhdessä.

– Yhteistyöhön ollaan valmiita, kun sen aika on. Tällä hetkellä on kuitenkin myös hyvin mahdollista, että sote-uudistus ei toteudu, siksi on tervettä pitää erilaisia vaihtoehtoja avoimena. Jos Etelä-Savon hyvinvointialueeseen lähdetään nyt jo etukäteen mukaan, meiltä sulkeutuvat muut vaihtoehdot ja päivystävä sairaala on tiensä päässä, Peitsaro sanoo.

Lisätiedot

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri, 044 417 3333