Savonlinnan pääterveysaseman vastaanoton nykyinen ryhmäjako neljään alueryhmään (keskustan, lännen, Nojanmaan ja Nätkin alueryhmät) muuttuu 16.4.2018 alkaen. Jatkossa asiakkaita palvelee kolme alueryhmää, jotka ovat keskikaupungin, läntinen ja itäinen vastaanotto.

Savonlinnan pääterveysaseman vastaanottojen ryhmäjaoilla varataan tietyt lääkärit ja hoitohenkilöstö ryhmäjaon mukaisesti asukkaiden käyttöön. Näin kiireettömissä ajanvarauksissa pystytään varmistamaan, että asiakkaalla on mahdollisuus päästä samalle lääkärille, jonka kanssa hän on asioinut aiemmin.

Ryhmäkoon suurentaminen takaa palvelujen saatavuuden aiempaa paremmin lääkärien loma- ja sairaustapauksissa. Myös työnjako hoitohenkilökunnan ja lääkärien välillä selkiytyy ryhmäkoon suurentuessa.

– Asiakkaalle muutoksen vaikutus on vähäinen. Alueryhmän vaihtuessa hoitava lääkäri saattaa muuttua, mutta jo aloitetut hoitotapahtumat pyritään viemään loppuun tutun lääkärin hoidossa, avohoidon ylilääkäri Esa Ruuskanen Sosterista sanoo.

Uudessa ryhmäjaossa asiakas tietää oman alueryhmänsä postinumeronsa perusteella. Oman ryhmän voi tarkistaa alla olevasta taulukosta. Suurin muutos on, että entiset Nojanmaan ja Nätkin alueryhmät on yhdistetty itäiseksi alueryhmäksi. Postinumeroalue 57200 (Miekonniemi-Venäjänniemi) siirtyy Nojanmaasta keskikaupungin vastaanottoryhmään. Entisestä keskustan ryhmästä siirtyy postinumeroalue 57170 (Sortteerinlahti-Talvisalo) läntiseen vastaanottoryhmään.

– Alueen apteekkeja on tiedotettu muutoksesta jo aiemmin, joten reseptien uusinnat onnistuvat kuten ennenkin. Savonlinnan pääterveysasema palvelee asiakkaita jatkossakin ammattitaitoisesti ja oikea-aikaisesti, Ruuskanen kertoo.

Ryhmäjakomuutos koskee ainoastaan pääterveysaseman vastaanottotoimintaa. Kotihoidon ryhmät säilyvät ennallaan. Muutos ei vaikuta Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun eikä Savonrannan vastaanottotoimintaan.

Liite alla: postinumerotaulukko

Savonlinnan pääterveysasema, keskikaupungin vastaanotto

Postinumero   Alueen nimi                                Väkiluku (vuoden 2015 tilasto)

57100                Heikinpohja-Piispanmäki           3861

57120                Savonlinna                                   20

57130                Savonlinna Keskus                      1972

57200                Miekonniemi-Venäjänniemi     2527

Yhteensä                                      8380

 

Savonlinnan pääterveysasema, läntinen vastaanotto

Postinumero   Alueen nimi                                Väkiluku (vuoden 2015 tilasto)

57170                Sortteerinlahti-Talvisalo           2019

57510                Laitaatsilta                                  501

57600                Poukkusilta-Pihlajaniemi          1939

57710                Kellarpelto-Rantakoivikko        2962

57810                Aholahti                                       327

58770                Pihlajalahti                                   230

58810                Kallislahti                                     327

58650                Kiviapaja                                      103

Yhteensä                                      8408

 

Savonlinnan pääterveysasema, itäinen vastaanotto

Postinumero   Alueen nimi                                Väkiluku (vuoden 2015 tilasto)

57210                Nojanmaa                                    2687

57220                Haka-alue-Viuhonmäki             1539

57230                Inkerinkylä                                   3305

57310                Rinkilä                                           709

58130                Oravi                                             146

58140                Ahvensalmi                                  82

58150                Makkola                                       222

Yhteensä                                      8690