Kirurgian ja naistentautien osasto 3A muuttuu viikko-osastoksi 13.1.2020 alkaen. Jatkossa osasto 3A on avoinna maanantaiaamu klo 7 – perjantai-ilta klo 18 välisenä aikana, osasto siis sulkeutuu viikonlopuiksi.

Muutoksen tavoitteena on toiminnan tehostaminen tekemällä rakenteellisia muutoksia ja samalla karsimalla kuluja niin, että saavutetaan asetetut säästötavoitteet.

Osastolla 3A on hoidettu pääsääntöisesti ajanvarauksella tulevia leikkauspotilaita sekä kirurgisia ja naistentautien päivystyspotilaita, eikä tämä tule muuttumaan jatkossakaan.

– Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa viikon aikana leikatuista potilaista pystytään turvallisesti kotiuttamaan ennen osaston sulkeutumista viikonlopuksi ja minimoimaan siirrot toisille osastoille, Sosterin vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen, sanoo.

Luukkosen mukaan tähän päästään asioiden huolellisella valmistelulla ja potilasvalinnalla, joka vaatii koko hoitoketjun saumatonta yhteistyötä yhdessä asiakkaan kanssa.

– Leikkaussalien viikkotyökarttaa muutetaan niin, että raskashoitoinen kirurgia, esimerkiksi tekonivelkirurgia, painottuu viikon alkupäiviin. Lyhytjälkihoitoinen kirurgia siirtyy tehtäväksi loppuviikolle.

Muutoksen toteuttamista edesauttaa Luukkosen mukaan se, että Sosterissa on jo pitkään tehty määrätietoista työtä hoitoprosessien kehittämiseksi ja eri toimijoiden yhteistyö on rakentunut sujuvaksi.

Kirurginen toiminta Savonlinnan keskussairaalassa on jatkossakin turvattua ja turvallista. Kirurgian päivystys jatkuu ympäri vuorokauden, samoin kirurgian vuodeosaston 2A:n toiminta jatkuu ennallaan. Yksittäisen potilaan hoito ei muutu, hoidon laatu tai nopea saatavuus ei muutoksessa heikkene.

 

Lisätietoja: Jaana Luukkonen, vs. johtajaylilääkäri, p. 044 417 3620