Sosiaali- ja terveysvaliokunta julkisti tänään 15.6.2021 mietintönsä sote-lakipaketista. Soteuudistus etenee nyt rivakasti eduskunnan käsittelyssä. Tärkein viesti Sosterille ja Savonlinnan seudulle valiokunnan infossa oli se, että Savonlinnan keskussairaalan palvelut turvataan lailla.  

Valiokunta on hyväksynyt erillisen lausuman, jonka perusteella eduskunta edellyttää, että Savonlinnan ja Kemin keskussairaaloiden palvelut turvataan lailla. Infossa kerrottiin, että sosiaali- ja terveysministeriö myös käynnistää välittömästi lainsäädännön uudistamisen, jolla tullaan turvaamaan sairaaloiden palvelut.

Uutinen on Sosterille myönteinen, koska päivystävän sairaala toiminnan jatkuvuus on nyt myös sekä ministeriön että eduskunnan tavoite.

– Yhteispäivystyssairaalan toimintojen turvaaminen ei olisi onnistunut pelkästään määräaikojen poistamisella, vaan se vaatii substanssilainsäädännön tarkistamisen, jonka ministeriö käynnistää nyt välittömästi, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

– Ratkaisulla tullaan turvaamaan yhteispäivystyssairaalan palvelut Savonlinnassa pysyvästi. Säännös on myöskin hyvinvointialuetta velvoittava, Sosterin vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi toteaa.

Sosterin johto kokoontui keskustelemaan asiasta tänään perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa ministerin kutsusta, välittömästi sosiaali- ja terveysvaliokunnan infon jälkeen.

– Substanssilain valmistelun aloittamisesta päätöksen tekee tänään soteministeriryhmä. Hyvinvointivointialueen kahden sairaalan mallin rahoitus jäi tässä informaatiotilaisuudessa vielä auki, ja siihen hallitus joutuu ottamaan kantaa viimeistään 2022 keväällä, Nousiainen toteaa.

– Ratkaisu takaa työrauhan ja uskon, että se helpottaa henkilöstön saatavuutta ja edesauttaa hyvinvointialueen valmistelua erikoissairaanhoidon osalta, Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo.

-Myönteistä lakipaketin loppukäsittelyssä oli se, että hallituspuolueet saavuttivat yksimielisyyden Savonlinnan ja Kemin sairaaloiden toimintojen turvaamisesta ja hakivat aidosti vaihtoehtoja asian hoitamiseksi, Nousiainen sanoo.

Eduskunta aloittaa sotelakiesityksen käsittelyn huomenna 16.6. ja äänestää uudistuksen voimaantulosta ennen kesätaukoaan.

 

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, 044 281 3301

Saara Tavi, vt. kuntayhtymäjohtaja, 044 417 4100

Jaana Luukkonen, johtajaylilääkäri, 044 417 3620