Ankkuri-toiminnan käynnistäminen veti OKL:n mäelle 31.10.2018 satakunta henkeä pohtimaan, kuinka lasten ja nuorten syrjäytymisriskeihin pystyttäisiin puuttumaan entistä varhaisemmin ja tehokkaammin. Nippu tuotoksia syntyi päivän työpajoissa.

Työpajoja oli päivän aikana yhteensä kahdeksan. Pajojen yhdistävänä teemana oli varhainen puuttuminen ja moniammatillinen syrjäytymisen ehkäisytyö eri ikäkausina, alkaen varhaislapsuudesta ja jatkuen aina täysi-ikäisyyteen saakka.

Tutkimusten ja kokemusten perusteella on tiedossa syrjäytymistä ennakoivia tekijöitä. Vastuu niihin puuttumiseen mahdollisimman varhain on jokaisella aikuisella, joka tilanteen havaitsee. Myös työpajojen tuotoksia yhdisti tarve ja halu tarttua syrjäytymisen ehkäisemiseen heti siinä vaiheessa, kun riski siihen tunnistetaan.

Kehittämiskohteet nostettiin yhteistyöllä esille

Yhteisiksi kehittämiskohteiksi nousivat mm. matalan kynnyksen konsultaatiomalli, moniammatillinen hoidon ja palvelun tarpeen arviointi, suostumukseen perustuva tiedonsiirto, yhteistyön tiivistäminen, vanhemmuuden tuki ja mielekäs vapaa-ajan toiminta mahdollistettuna kaikille lapsille.

Ankkuritiimin sitomisesta osaksi varhaiskasvatuksen ja koulujen toimintaa sovittiin, että Ankkuri-poliisi Paavo jalkautuu päiväkoteihin ja kouluihin.

Hyvä käytäntöjä jaettiin

Kaikkia koskevia hyviä käytäntöjä kirjattiin useita. Yksi näistä oli puheeksi otto. Yksinkertaisia, mutta silti vaikuttavia kysymyksiä ovat: Mitä sinulle kuuluu? Tarvitseeko lapsesi tukea? Tarvitseeko perheesi tukea?

Todettiin myös, että valmiita välineitä puheeksi ottoon on jo olemassa, kuten ”Lapsi puheeksi” ja ”Ahdistuksen tietopaketti”.

Sovittiin myös, että pilottiluonteisesti järjestetään Mertalan koululla kevätlukukauden aikana lasten ja nuorten hyvinvointipäivä tai  -ilta. Avoimelle perheiden kohtaamispaikalle olisi myös tarvetta. Eri toimijoita alueella on, mutta yhteisesti todettiin, että silti tarvitaan lisää tietoisuutta eri toiminnoista, rooleista ja palveluiden monimuotoisuudesta.

Ankkuripäivällä oli paikalla noin sata toimijaa kattavasti mm. alueemme varhaiskasvatuksesta, koulutoimesta, Sosterista, Itä-Suomen poliisista, seurakunnasta, järjestöistä ym. Ja mikä parasta, paikalla on myös nuoria Lyseon Lukiosta. Oli hienoa saada kohderyhmäläisten ajatukset mukaan kehittämistyöhön!

Ankkuritoiminnassa yhdessä ovat mukana Savonlinnan kaupunki, Sosteri ja Itä-Suomen poliisi.

 

Lisätietoja: Maijaterttu Tiainen, kehittämispäällikkö, Sosteri, p. 044 417 3971