Sari Korhonen sai Sairaanhoitajaliiton erityispätevyysnimikkeen ansioistaan haavanhoitotyössä.

Paljon onnea!

Sari toimii Sosterin haavanhoidon erikoisasiantuntijana. Kliinisen potilastyön lisäksi Sari muun muassa kouluttaa muuta henkilöstöä ja vastaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisestä yhteistyöstä erikoisalallaan. Erityispätevyysnimikkeen saaja on osoittanut toimivansa oman erityisosaamisalueensa hoitotyön asiantuntijana ja työnsä kehittäjänä. Hän toimii edistyksellisesti moniammatillisessa yhteistyössä tavoitteenaan potilaan ja väestön terveyden edistäminen.

Sairaanhoitajaliitto on myöntänyt kliinisen hoitotyön erityispätevyyden osoittavaa nimikettä vuodesta 2008. Tavoitteena on tehdä näkyväksi sairaanhoitajien kliininen erityisosaaminen. Erityispätevyysjärjestelmällä Sairaanhoitajaliitto haluaa edistää sairaanhoitajien erityisen osaamisen tunnustamista työpaikoilla. Erityispätevyysnimikkeen on tähän mennessä saanut viitisen kymmentä sairaanhoitajaa.

  • Sari kertoo, että häntä on työssään ohjannut halu haastaa itseään ja paneutua erikoisalaansa, tarve saada mahdollisimman paljon tutkittua tietoa ja perusteluja tekemänsä työn tueksi, jotta potilaat saisivat kokonaisvaltaista ja parasta mahdollista hoitoa. Hän on vuodesta 2006 ollut myös auktorisoitu haavanhoitaja.

 

 

Sari Korhoselle kliinisen hoitotyön erityispätevyysnimike | Sairaanhoitajat