Sähköinen lääkemääräys on pakollinen 1.1.2017 alkaen

2017 alkaen Sosterista saa ainoastaan sähköisiä lääkemääräyksiä eli reseptejä. Sähköinen lääkemääräys on pakollinen 1.1.2017 alkaen. Pakollisuus on lakisääteinen ja se velvoittaa kaikkia lääkemääräysoikeudet omaavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Paperi- tai puhelinlääkemääräys voidaan laatia 1.1.2017 alkaen ainoastaan häiriö- ja poikkeustapauksissa. Apteekit tallentavat 1.1.2017 jälkeen laaditun paperi- ja puhelinlääkemääräyksen lääkkeen/reseptin toimittamisen yhteydessä apteekissa sähköiseksi lääkemääräykseksi Reseptikeskukseen. Näin turvataan ajantasainen tieto potilaan reseptilääkkeistä käytettäväksi potilaan luvalla potilaan hoidon yhteydessä.

Häiriö- ja poikkeustapauksia ovat esimerkiksi häiriöt tietoliikenneyhteyksissä tai yhteyksissä Kanta-palveluiden Reseptikeskukseen.