Sosteri.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Sosteri.fi-sivusto on julkaistu 12.3.2018. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 15.2.2022. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Sosteri.

SOSTERI.FI-SIVUSTO TÄYTTÄÄ KRIITTISET SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET

Sosteri.fi-sivusto täyttää suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset, mutta sivustolla on saavutettavuuspuutteita.

Sosteri on kehittänyt sivustoaan saavutettavuusdirektiivin suuntaan. Sosteri liittyy osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen, jonka jälkeen sosteri.fi-sivusto poistuu käytöstä.

EI-SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

  1. Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piirin:
  • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt)
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

2. Sisällöt, joiden osalta vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen:

Niiltä osin kuin aiemmin julkaistuja liitetiedostoja tarvitaan asiointiin, muutamme nämä keskeiset asiointiin tarvittavat liitetiedostot saavutettaviksi. Tiedostojen suuresta määrästä johtuen teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kuin tiedostoja päivitetään. Pyrimme kouluttamaan henkilöstöämme tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamaan sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

Jos haluat tiedot saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä kirjaamo@sosteri.fi.

PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Sähköposti: kirjaamo@sosteri.fi

SAAVUTETTAVUUSKANTELUN JA -SELVITYSPYYNNÖN TEKEMINEN

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia. Ohjeet kantelun tekemiseksi