Sosterin eläinlääkintä muistuttaa, että nykyisten tutkimusten mukaan kalat pystyvät kokemaan kipua ja tuskaa, kuten nisäkkäät ja linnutkin.

Eläinsuojelulain mukaan eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Tukehtumisen tunne aiheuttaa kaloille kärsimystä, joten saaliskalat tulee lopettaa välittömästi pyynnin tai sumpusta nostamisen jälkeen aina, kun se on mahdollista.

Vapaa-ajan kalastuksessa yksittäisiä kaloja pyydettäessä kalojen lopettamatta jättäminen on eläinsuojelulain vastaista.

– Suuret on helppo lopettaa esimerkiksi niin, että tainnuttaa ne iskulla päähän, jonka jälkeen lasketaan veret. Pienet kalat voi lopettaa suoraan murtamalla niskan käsin tai leikkaamalla sen puukolla tai saksilla, eläinlääkäri Tinja Toikka Itä-Savon sairaanhoitopiiristä Sosterista sanoo.

Kalastusseurojen johdon ja kalastuskilpailujen järjestäjien tulisi ohjeistaa kalastajat lopettamaan saaliskalat asianmukaisesti.

Suomen vapaa-ajan kalastajien liiton kilpailusääntöjen ohje ”saaliiksi saatu kala suositellaan lopetettavaksi välittömästi ennen talteenottoa” on riittämätön, sillä eläinsuojelulain mukaan kalat täytyy lopettaa.

– Sääntöjen tulisi vaatia eikä vain suositella lainsäädännön noudattamista, Toikka sanoo.

Kun tekniikkaa harjoittelee, saaliskalojen tappaminen ei tuo juuri lisävaivaa tai olennaisesti hidasta kalastusta.

Opetusvideoita kalojen lopettamisesta
https://www.youtube.com/watch?v=FVtwJk8jd6I
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalan-tappaminen-kilpailutulanteessa-video/

Ruokaviraston kannanotto kalojen lopettamiseen
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-hyvinvointi/elainsuojelu-ja-luonnonvaraiset-elaimet/kalojen-lopettaminen-kalastuskilpailuissa-ja-muun-vapaa-ajan-kalastuksen-yhteydessa/