Sosiaali- ja terveysalan rekrytilaisuus

Aika: to 12.12.19 klo 12.00–14.00
Paikka: Sosterin C-sali, Keskussairaalantie 6

Sosteri ja alueen sosiaali- ja terveysalan kouluttajat esittäytyvät ja kertovat tämän hetkisistä ja tulevista koulutusmahdollisuuksista ja työvoimatarpeista.

Sosterin lisäksi paikalla ovat Etelä-Savon TE-toimiston, Xamkin Savonlinnan kampuksen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston, Oppisopimuspalvelujen ja erilaisten työvoiman saatavuuteen liittyvien hankkeiden edustajat.

Kohderyhmät

 • hoiva- ja hoitoalasta kiinnostuneet aikuiset
 • sosiaali- ja terveysalan koulutetut, jotka ovat poissa työelämästä
  • ovat ”ajautuneet” alalta pois toisiin tehtäviin
  • asuvat kaupunkikeskustan ulkopuolella
  • hoiva- tai hoitoalan opintonsa keskeyttäneet
  • lähihoitajat, jotka valmistuneet lasten ja nuorten koulutusohjelmasta
  • puhtaanapitoalasta kiinnostuneet tai alalle koulutetut

Mitä tarjoamme

 • työtä erilaisissa tehtävissä ja työympäristöissä Sosterissa
 • mahdollisuuden osa-aikatyöhön haja-asutusalueen kotihoidon tarpeiden mukaan
 • mahdollisuus oppisopimuksella täydentää tutkinto vanhus- tai vammaispuolelle
 • Kuntarekryn käytön opastusta
 • koulutusmahdollisuuksia ihmisläheiseen työhön
 • kehittymisen ja kehittämisen mahdollisuutta edistyksellisessä Sosterissa

TARTU TILAISUUTEEN – JOS HALUAT TYÖTÄ, TYÖELÄMÄ TARVITSEE SINUA!

Lisätietoja

Maijaterttu Tiainen, hallintoylihoitaja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri puh. 044 417 3971