Kuva: PSSHP. Kuopion yliopistollinen sairaala.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin PSSHP:n ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin johtajat esittävät hallituksilleen 17.6.2019 selvityksen käynnistämistä siitä, voisivatko Itä-Savon kunnat liittyä erikoissairaanhoidon osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäseniksi.

Esitys ei tässä yhteydessä käsittele Sosterin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä. Jos hallitukset päättävät käynnistää hankkeen, selvitysvaiheen olisi tarkoitus valmistua jäsenkunnille käsiteltäväksi syyskuun loppuun mennessä. Kyseessä olisi tässä muodossaan molemmissa piireissä kuntien välisen perussopimuksen muutos.

Liittymisen tavoitteena on valtakunnallisen hallitusohjelman mukaisesti osaltaan parantaa yhteistoiminta-alueen eheyttä ja toiminnan edellytyksiä palvelurakennetta kehittäen. Sairaanhoitopiirit korostavat, että tämän nyt aloitteena olevan esityksen toivotaan avaavan mahdollisuuksia myös laajemmalle keskustelulle Kuopion Yliopistollisen Sairaalan (KYS) erityisvastuualueella. Samalla on tarkoitus arvioida julkisen palvelutuotannon järjestämisen ja tuotannon vaihtoehtoa Sosterissa käynnissä olevalle erikoissairaanhoidon ulkoistushankkeelle.

Sosterilla on nykytilanteessa noin 11 miljoonan euron ostot PSSHP:ltä vaativan erikoissairaanhoidon järjestämiseksi KYSillä. Uuden järjestelyn arvioidaan antavan mahdollisuuden hoitoketjujen optimointiin, kapasiteetin joustavuuden parantumiseen sekä henkilöstöresurssien ja osaamisen laajentumiseen.

– Toivon potilaille tarkoitettujen palvelujen järjestämisen parantuvan selvityksen myötä, sovittavan työnjaon mukaisesti. KYSin erityisvastuualueen lisääntyvä eheys olisi yhteinen etumme, PSSHP:n johtaja Risto Miettunen sanoo.

-Sosterin asiakkaiden hoitoketjut luontaisesti suuntautuvat pääosin KYSiin. Näin ollen meille paras vaihtoehto on tiivistää yhteistyötä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suuntaan ja optimoida Sosterin erikoissairaanhoidon palvelutuotanto väestön palvelutarpeisiin soveltuen. Tavoitteena on turvata Savonlinnassa muun muassa yhteispäivystys, elektiivinen leikkaustoiminta sekä invasiivinen kardiologia, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro toteaa.

Lisätietoja

Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri PSSHP, p. 044 711 3588, risto.miettunen@kuh.fi

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri, p. 044 417 3333, panu.peitsaro@sosteri.fi