Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri päivittää nykyisen potilastietojärjestelmän uuteen Lifecare -potilastietojärjestelmään. Suunniteltu käyttöönotto on 7–8.11.2020. Päivitys vaikuttaa Sosterin toimintaan käyttöönoton aikana ja käyttöönoton jälkeen parin viikon ajan.

Potilastietojärjestelmä sisältää kaikkien Sosterissa hoidossa olevien terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden terveystiedot. Potilastietojärjestelmän päivittämisen päätavoite on, että Sosterissa on käytössä nykylainmukainen ja tietoturvallinen tietojärjestelmä sairaanhoitopiirin asiakkaiden ja potilaiden hoidossa.

– Nykyisen ohjelmiston ylläpito on päättymässä järjestelmätoimittajan osalta, eikä sen kehitystä enää jatketa. Päivitys tuo esimerkiksi laajemmat mahdollisuudet tallentaa asiakirjoja Kanta-palveluun, projektipäällikkö Mikko Niemi Sosterista sanoo.

Potilasturvallisuus ei vaarannu päivityksen vuoksi

Potilasturvallisuus ei vaarannu päivityksen vuoksi ja viikonloppuna on samat hoidolliset palvelut tarjolla Sosterissa kuin normaalistikin. Palvelu saattaa kuitenkin olla normaalia hitaampaa päivityksen aikana ja noin viikon sen jälkeen.

– Pyydämme asiakkaita varaamaan riittävästi aikaa asioidessaan Sosterissa. Toivomme malttia myös puhelinpalveluiden käyttäjille, sillä järjestelmän käyttöönotto voi hidastaa asiakaspalvelua myös puhelimitse, Niemi sanoo.

Sosterin alueen koronatilanne huomioiden, ensi viikolla tulemme vielä tiedottamaan erikseen infektioaseman näytteenottotoiminnasta viikonloppuna 7.11.-8.11.2020 koskien koronatestejä.

Vuorokauden käyttökatko

Järjestelmän käyttöönottoon 7.–8.11.2020 liittyy vuorokauden käyttökatko. Katkon aikana henkilökunta käyttää nykyisen potilastietojärjestelmän katselukantaa. Potilaiden terveydentilaan liittyvät kirjaukset tehdään tuolloin paperille.

– Katkon aikana emme voi käyttää ajanvarauskirjoja, joten joudumme joidenkin asiakasryhmien kohdalla pyytämään uutta yhteydenottoa seuraavana päivänä, Niemi sanoo.

– Lisäksi sähköisen reseptin sijasta asiakkaat saavat katkon aikana paperireseptin. Apteekki tallentaa reseptin reseptikeskukseen ja näin resepti tulee sähköiseen muotoon. Asiakkaiden ja potilaiden reseptien uudistamisessa voi olla viivettä, hän jatkaa.

Apteekit Sosteri on informoinut asiasta jo aiemmin. Sosterin sähköisen asioinnin (Hyvis) kanavissa on päivityksestä johtuen käyttökatko perjantaista 6.11 klo 15.30 aina maanantaihin 9.11 klo 16.00 asti.

Ensimmäiset viikot ovat työläimmät

Käyttökatkon jälkeen ensimmäiset kaksi viikkoa ovat aikaa, jolloin uuden järjestelmän käyttö näkyy Sosterin terveydenhuollon yksiköiden palveluissa. Kyseessä on suurin muutos kymmeneen vuoteen Sosterin potilastietojärjestelmissä.

– Sisäisistä koulutuksista on kuitenkin saatu rohkaisevaa palautetta. Luotan siihen, että käyttöönotto menee ilman suuria ongelmia. Viivettä tulee, mutta asiakkaiden vaivat hoidetaan, projektissa lääkäreitä kouluttanut, vastaanottotoiminnan ylilääkäri Esa Ruuskanen sanoo.

Kaikki järjestelmässä ei muutu kerralla, vaan joitakin tuttuja kokonaisuuksia jää uuteen järjestelmään. Esimerkiksi potilastietojen kirjaaminen tapahtuu jatkossa samalla tavalla.