Poliisi käynnistää Savonlinnassa lasten ja nuorten ongelmiin paneutuvan Ankkuri-toiminnan. Ankkuri-ryhmässä työskentelee poliisin lisäksi Sosterin sosiaaliohjaaja ja Savonlinnan kaupungin puolipäivätoiminen nuorisotyöntekijä. Toiminta käynnistyy tässä muodossa 1.10.2018, myöhemmässä vaiheessa toimintaan pyritään kytkemään mukaan myös terveydenhuolto.

Poliisin valtakunnallisen Ankkuri-toiminnan tavoitteena on varhainen puuttuminen lasten ja nuorten tekemiin rikoksiin, alkavan rikoskierteen katkaisu, koulukiusaamisen ehkäisy sekä huumeiden vastainen työ.

– Ankkurimalli pyrkii ehkäisemään ennakolta väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Toimintamallissa keskeistä on asiakkaan tilanteen käsittely tiimissä ja jatkopalveluihin ohjaaminen, sanoo Itä-Suomen poliisipäällikkö Taisto Huokko.

Toimintamallissa poliisi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä työskentelevät yhdessä moniammatillisena tiiminä poliisilaitoksella. Usean viranomaisen samanaikainen arviointi antaa kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaan tilanteesta, jolloin ongelmiin pystytään vaikuttamaan tehokkaammin ja kattavammin.

Poliisi on käynnistänyt vastaavia toimintoja Itä-Suomessa jo maakuntakeskuksissa; Joensuussa, Kuopiossa ja Mikkelissä.

Savonlinnassa kaupunki on ollut aloitteellinen ja valmis osallistumaan Ankkuri-ryhmän rakentamiseen.

Kaupunginjohtaja Janne Laine korostaa Savonlinnan turvallisuussuunnitelmaa, jonka erityispainopistealueena on huumeiden vastainen työ sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

– Savonlinnan turvallisuustilanne on yleisesti hyvä, mutta valtakunnallisten virtausten mukaisesti huumeiden käytön lisääntyminen on iso uhka. Tilanteemme on tältäkin osin parempi kuin monissa muissa kaupungeissa, mutta ennaltaehkäisevää toimintaa tarvitaan lisää.

– Ankkuri-toiminnan käynnistyminen antaa entistä paremmat edellytykset koordinoida lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita. Moniammatillinen tiimi toimii yhteistyössä Sosterin lasten ja nuorten palveluluukun kanssa, kertoo kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro.

– Tämä on positiivinen viesti Savonlinnalle ja olen hyvin tyytyväinen, että Itä-Suomen poliisi vastasi näin nopeasti myönteisesti esitykseemme. Ankkuritoiminnan lisäksi on tärkeää, että vanhemmat seuraavat ja huolehtivat lapsistaan, jotta nämä eivät joudu vaarojen poluille. On myös erittäin tärkeää, että poliisin riittävät henkilöresurssit turvataan edelleen myös Savonlinnassa, sanoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Lisätietoja

poliisipäällikkö Taisto Huokko, puh. +358 29 545 5370
kaupunginjohtaja Janne Laine, puh. +358 44 417 4001
Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, puh. +358 44 417 333