uimarantojen tuoreimmat tutkimustulokset

Uimarantatulokset 2019

Uimakauden seurantakalenteri löytyy yllä olevasta tiedostosta. Tiedostoon päivitetään uimarantavesien tulokset viikon kuluessa näytteenottopäivästä. Voit katsoa lisätietoja sivulta Uimarannat

Uimarannoilla ei todettu sinilevää

Uimakauden 2019 viimeiset uimavesinäytteet on otettu viikolla 32. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat välillä 14-18 °C.  Sinilevää ei todettu yleisillä uimarannoilla.

Sinilevähavainnot ja uimarantojen tulokset näet yllä olevasta Uimarantatulokset 2019 linkistä jota päivitetään uimarantakäyntien jälkeen.

Terveysvalvonta muistuttaa uimaveden aistivaraisesta havainnoinnista ennen uimista. Mikäli havaitset vedessä rannalle ajautunutta levämassaa tai vedessä on selvästi erotettavissa hiutalemaista leväkasvustoa (sinistä tai turkoosinväristä) uimista ja veden käyttöä on syytä välttää.

Tilanne rannalla voi muuttua hyvinkin nopeasti leväesiintymien suhteen (esim. tuulen vaikutuksesta) ja tilanne kannattaa aina varmistaa uimaan mennessä.

Sinilevät (syanobakteerit) voivat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Yli puolet syanobakteeriesiintymistä on myrkyllisiä. Ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä.

Tämän vuoksi:

  • vältä uimista runsaiden syanobakteeri-esiintymien aikana, myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille.
  • jos uit, käy ainakin suihkussa uimisen jälkeen
  • pidä lapset poissa rannasta runsaiden syanobakteeri-esiintymien aikana, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.
  • älä käytä leväistä vettä juoma-, pesu- tai löylyvetenä
  • älä käytä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun
  • sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä tulisi välttää. Lisäksi kannattaa pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä
  • huomioi myös, ettei sinilevää sisältävää järvivettä tule käyttää myöskään eläinten juoma- ja/tai pesuvetenä.

Ohjeet helppoon sinlevähavainnointiin

Lue lisää alempana kohdassa Sinilevät:

Sinilevähavainnoista voi ilmoittaa terveysvalvontaan.

UIMARANTAVESIEN MIKROBIOLOGINEN TUTKIMUS

Uimaveden laatua seurataan säännöllisesti seurantakalenterin näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Yleisten uimarantojen uimaveden laatua tutkitaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti (EU-rannat: STM:n asetus 177/2008  ja pienet yleiset uimarannat:  STM asetus 354/2008). Uimarantavesien hygieenisen laadun indikaattorina käytetään näiden asetusten mukaan suolistoperäisiä enterokokkeja ja Escherichia coli -bakteereja.

SINILEVÄT

Uimarantavesien mikrobiologisen laadun seurannan lisäksi uimarannoilta seurataan sinilevätilannetta uimakaudella valvontakäyntien yhteydessä.
Sinilevän määrä arvioidaan aistinvaraisesti:

0 = EI LEVÄÄ: veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.
1 = VÄHÄN LEVÄÄ: levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkuina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.
2 = RUNSAASTI LEVÄÄ: vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.
3 = ERITTÄIN RUNSAASTI LEVÄÄ: levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Kun uimarantavedessä havaitaan vähänkin sinilevää, rannalle viedään tiedote, jossa kehotetaan välttämään uimista silloin, kun sinileväkukinta on selvästi havaittavissa. Uimarantavesistä otetaan tarvittaessa näytteitä sinilevien tunnistamista varten.
Lapsia ei tule päästää veteen sinileväkukinnan esiintyessä, jotta he eivät saisi sinilevää sisältävää vettä suuhunsa.

Leväisessä vedessä voi uida, jos levää ei ole runsaasti. Herkkäihoiset voivat saada iho-oireita jo vähäisestäkin levämäärästä. Uinnin jälkeen olisi hyvä huuhtoa itsensä puhtaalla vedellä. Uimista pitää välttää, kun vedessä on silmin nähden runsaasti levää. Pieniä lapsia ei pidä päästää rantaan, kun vedessä on havaittavissa sinilevää, sillä lapset usein nielevät vettä uidessaan ja leikkiessään.

Sinilevät saattavat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Sinilevien on todettu voivan aiheuttaa ihottumaa, silmien ärsytystä, kuumetta tai muita oireita joillekin ihmisille.
Uimarannan sinilevätilanne saattaa muuttua tuntien sisällä mm. tuulen ja sateen vaikutuksesta. Sinilevätilanteen kehittymiseen vaikuttavat paitsi veden laatu, myös lämpötilat ja tuulet.

Valvontakäyntien yhteydessä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen tieto sinilevätilanteesta löytyy uimarantojen ilmoitustaululta. Myös uimarannalla kävijät voivat ilmoittaa mahdollisista sinilevähavainnoista joko terveystarkastajalle tai uimarannan ylläpitäjälle.

UIMAVESILUOKITUS

EU-uimarantojen uimaveden laadun arviointi ja luokitus perustuu pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. EU-uimarantojen vedenlaatu on luokiteltu neljään luokkaan (erinomainen-hyvä-tyydyttävä-huono).

Uimaveden luokitukseen käytetään neljän uimakauden seurantakalenterien mukaan otetuista näytteistä määritettyjä suolistoperäisten enterokokkien ja Escheria coli -bakteerin valvontatutkimustuloksia. Terveystarkastaja arvioi uimaveden laadun ja luokittelee uimaveden aina uimakauden päätyttyä vuosittain.

Sosterin toimialueen EU-uimarantojen uimavesiluokitus on kaikkien yleisten uimarantojen osalta erinomainen.

UIMAVESIPROFIILI

Kaikille Sosterin alueella oleville EU-uimarannoille on laadittu uimavesiprofiilit yhteistyössä uimarannasta vastaavan toiminnanharjoittajan ja terveystarkastajan kanssa. Profiiliaineiston valokuvat: toiminnanharjoittaja

Uimavesiprofiilissa on käsitelty mm. uimaveden ja muiden lähialueen pintavesien kuvaus, mahdollisten saastumisten syiden määrittely ja arviointi, sinilevien, makrolevien/kasviplanktonin esiintymisen todennäköisyyden arviointi, lyhytkestoisen saastumisen todennäköisyyden arviointi ja syiden selvittäminen sekä uimaveden laadun seurantakohdan sijainti. Uimavesiprofiileissa on tietoa lisäksi mm. uimarannan varustukseen, palveluihin, kunnossapitoon ja käyttöön liittyen sekä uimareille annettaviin ohjeisiin ja tiedotukseen liittyen.

Uimavesiprofiilin tekeminen perustuu vuonna 2006 annettuun ns. uimavesidirektiiviin ( 2006/7/EY) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (177/2008) yleisten uimarantojen laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Koulukadun uimavesiprofiili

Heikinpohjan uimavesiprofiili

Punkaharjun keskustan uimalan uimavesiprofiili

Jukajärven uimarannan uimavesiprofiili