ELOKUUSSA EI TODETTU SINILEVÄÄ

Elokuun uimavesinäytteet on otettu viikolla 32 eikä yleisillä uimarannoilla todettu sinilevää. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat välillä 17-22 °C.

Tulokset ja aistinvaraiset havainnot on nähtävissä Uimarantatulokset 2022 sekä jokaisen uimarannan ilmoitustaululla.

TARKISTA SINILEVÄTILANNE ENNEN UIMISTA

Terveysvalvonta muistuttaa uimaveden aistivaraisesta havainnoinnista ennen uimista. Mikäli havaitset vedessä rannalle ajautunutta levämassaa tai vedessä on selvästi erotettavissa hiutalemaista leväkasvustoa (sinistä tai turkoosinväristä) uimista ja veden käyttöä on syytä välttää.

Tilanne rannalla voi muuttua hyvinkin nopeasti leväesiintymien suhteen (esim. tuulen vaikutuksesta) ja tilanne kannattaa aina varmistaa uimaan mennessä.

Sinilevät (syanobakteerit) voivat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Yli puolet syanobakteeriesiintymistä on myrkyllisiä. Ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä.

Tämän vuoksi:

 • vältä uimista runsaiden syanobakteeri-esiintymien aikana, myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille.
 • jos uit, käy ainakin suihkussa uimisen jälkeen
 • pidä lapset poissa rannasta runsaiden syanobakteeri-esiintymien aikana, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.
 • älä käytä leväistä vettä juoma-, pesu- tai löylyvetenä
 • älä käytä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun
 • sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä tulisi välttää. Lisäksi kannattaa pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä
 • huomioi myös, ettei sinilevää sisältävää järvivettä tule käyttää myöskään eläinten juoma- ja/tai pesuvetenä.

Ohjeet helppoon sinlevähavainnointiin

Lue lisää alempana kohdassa Sinilevät:

Sinilevähavainnoista voi ilmoittaa terveysvalvontaan.

Uimarantavesien mikrobiologinen tutkiminen

Terveysvalvonta valvoo lainsäädännön vaatimusten täyttymistä virallisilla uimarannoilla uimakauden aikana yhteistyössä uimarantojen ylläpitäjien kanssa. Uimarannat tarkastetaan terveydensuojelulainsäädännön mukaisesti kerran vuodessa.

TERVEYSVALVONNAN TOIMIALUEEN YleiSEt uimaranNAT uimakaudella 2022

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) 4 § 1 mom mukaisesti terveysvalvonnan toimialueen uimarantaluettelo on uimakaudella 2022 seuraava:

Savonlinna:

Heikinpohjan uimaranta
Koulukadun uimaranta
Punkaharjun kunnan uimalaitos

Juva:

Jukajärven uimaranta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (354/2008) 4 § 1 mom mukaisesti terveysvalvonnan toimialueen uimarantaluettelo on uimakaudella 2022 seuraava:

Savonlinna:

Everlahden uimaranta
Kalastajakylän uimaranta
Karkulahden uimaranta
Laitaatsillan uimaranta
Savonniemen uimaranta
Kyrönniemen uimaranta
Majakkaniemen uimaranta
Savonrannan kirkonkylän uimaranta, Pukkivirta
Roppeenniemen uimaranta (Kerimäki)
Kirkkorannan uimaranta (Kerimäki)
Louhen uimaranta, Löksä
Anttolan uimaranta, Tielahti

Rantasalmi:

Myllyrannan uimaranta
Raudanveden uimaranta
Junttilan uimaranta
Ukonniemen uimaranta
Rykinniemen uimaranta
Hakojärven uimaranta

Enonkoski:

Potaattiniemen uimaranta, Enonkoski

Sulkava:

Alinnanniemen uimaranta
Lohilahden uimaranta
Kiikkurannan uimaranta

Puumala:

Sappulan uimaranta
Weeran uimaranta

Juva:

Karihiekan uimaranta
Hatsolan uimaranta
Siikakosken uimaranta
Tuhkalan uimaranta 

Uimarantaluettelo vahvistettu 19.3.2021, § 5 Ympäristöterveydenhuoltojaosto

Sovellettu lainsäädäntö ja ohjeet

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008)