KOMMENTIT UIMARANTALUETTELOSTA 10.5.2019 MENNESSÄ

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuoltojaosto on vahvistanut uimarantaluettelon vuodelle 2019 ja asettaa uimarantaluettelon yleisön nähtäville (§ 9, 11.4.2019). Uimarantaluettelo on nähtävillä kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, Sosterin ilmoitustaululla ja Terveysvalvonnan internet-sivuilla.

Yleisöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia tai huomautuksia tästä uimarantaluettelosta 10.5.2019 mennessä. Ehdotukset ja huomautukset tulee toimittaa terveystarkastajalle:
Tiina Munck tai Mika Merinen sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@sosteri.fi

 

Terveysvalvonnan toimialueen yleiset uimarannat uimakaudella 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) 4 § 1 mom mukaisesti terveysvalvonnan toimialueen uimarantaluettelo on uimakaudella 2019 seuraava:

Savonlinna:
Heikinpohjan uimaranta
Koulukadun uimaranta
Punkaharjun kunnan uimalaitos

Juva:
Jukajärven uimaranta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (354/2008) 4 § 1 mom mukaisesti terveysvalvonnan toimialueen uimarantaluettelo on uimakaudella 2019 seuraava:

Savonlinna:
Everlahden uimaranta
Kalastajakylän uimaranta
Karkulahden uimaranta
Laitaatsillan uimaranta
Savonniemen uimaranta
Kyrönniemen uimaranta
Majakkaniemen uimaranta
Savonrannan kirkonkylän uimaranta, Pukkivirta
Roppeenniemen uimaranta (Kerimäki)
Kirkkorannan uimaranta (Kerimäki)
Kumpurannan uimaranta, Kotilahti
Louhen uimaranta, Löksä
Anttolan uimaranta, Tielahti

Rantasalmi:
Myllyrannan uimaranta
Raudanveden uimaranta
Junttilan uimaranta
Ukonniemen uimaranta
Rykinniemen uimaranta

Enonkoski:
Enonkosken uimalaitos, Potaattiniemi

Sulkava:
Alinnanniemen uimaranta
Lohilahden uimaranta

Puumala:
Sappulan uimaranta
Weeran uimaranta

Juva:
Karihiekan uimaranta
Hatsolan uimaranta
Siikakosken uimaranta
Tuhkalan uimaranta

Sovellettu lainsäädäntö ja ohjeet
• Terveydensuojelulaki 763/1994
• Terveydensuojeluasetus 1280/1994
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008)
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008)