Sinileväesiintymiä on todettu terveysvalvonnan toimialueen uimarannoilla ja muilla järvialueilla.

Viikolla 30 havaittiin vähän sinilevää Koulukadun uimarannalla, Puumalan uimarannoilla (Sappula ja Weera) ja Juvan Jukajärven ja Hatsolan uimarannoilla. Muilla uimarannoilla ei havaittu sinilevää.

Uimavesien mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikkien uimarantojen osalta.

Lämpimät uimavedet ja lämmin sää mahdollistavat edelleen sinileväesiintymiä – joten tarkkaile uimavettä ennen uimista.

Mikäli havaitset vedessä rannalle ajautunutta levämassaa tai vedessä on selvästi erotettavissa hiutalemaista leväkasvustoa (sinistä tai turkoosinväristä) uimista ja veden käyttöä on syytä välttää.

Sinilevien (syanobakteerien) määrä vedessä voi vaihdella nopeasti. Syanobakteerit voivat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Yli puolet syanobakteeriesiintymistä on myrkyllisiä.

Ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä.

Tämän vuoksi:

  • vältä uimista runsaiden syanobakteeri-esiintymien aikana, myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille.
  • jos uit, käy ainakin suihkussa uimisen jälkeen.
  • pidä lapset poissa rannasta runsaiden syanobakteeri-esiintymien aikana, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.
  • älä käytä leväistä vettä juoma-, pesu- tai löylyvetenä

Ohjeet helppoon sinlevähavainnointiin: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B5C8EBFEC-7948-44BF-AF2E-7B1C891A1A9E%7D/110141

Sinilevistä lisää


Terveysvalvonnan toimialueen yleiset uimarannat uimakaudella 2018

Vuonna 2018 Sosterin toimialueen uimarantaluettelon mukaisia yleisiä uimarantoja on yhteensä 32. (Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky./Ympäristöterveydenhuoltojaosto § 11, 27.4.2018)
Yleisiä uimarantoja on neljä (ns. EU-uimarannat) ja pieniä yleisiä uimarantoja on 27.

Uimarantavesien mikrobiologinen tutkiminen

EU-uimarannat

Savonlinna:
Heikinpohjan uimaranta
Koulukadun uimaranta
Punkaharjun kunnan uimalaitos

Juva:
Jukajärven uimaranta

Pienet yleiset uimarannat

Savonlinna:
Everlahden uimaranta
Kalastajakylän uimaranta
Karkulahden uimaranta
Laitaatsillan uimaranta
Savonniemen uimaranta
Kyrönniemen uimaranta
Majakkaniemen uimaranta
Savonrannan kirkonkylän uimaranta, Pukkivirta
Roppeenniemen uimaranta (Kerimäki)
Kirkkorannan uimaranta (Kerimäki)
Kumpurannan uimaranta, Kotilahti
Louhen uimaranta, Löksä
Anttolan uimaranta, Tielahti

Rantasalmi:
Myllyrannan uimaranta
Raudanveden uimaranta
Junttilan uimaranta
Ukonniemen uimaranta
Rykinniemen uimaranta

Enonkoski:
Enonkosken uimalaitos, Potaattiniemi

Sulkava:
Alinnanniemen uimaranta
Lohilahden uimaranta

Puumala:
Sappulan uimaranta
Weeran uimaranta

Juva:
Karihiekan uimaranta
Hatsolan uimaranta
Siikakosken uimaranta
Tuhkalan uimaranta

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo lainsäädännön vaatimusten täyttymistä näillä virallisilla uimarannoilla uimakauden (15.6.-31.8.) aikana yhteistyössä uimarantojen ylläpitäjien kanssa. Uimarannat tarkastetaan terveydensuojelulainsäädännön mukaisesti kerran vuodessa. Uimaveden laatua seurataan säännöllisesti seurantakalenterin näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Sovellettu lainsäädäntö ja ohjeet

  • Terveydensuojelulaki 763/1994
  • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008)

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY./ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOJAOSTO § 11, 27.4.2018