Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu ilppa

Sosterin ympäristöterveydenhuollossa on käytössä valtakunnallinen sähköinen ilppa-ilmoituspalvelu elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten tekemiseen.

Ilpassa voit ilmoittaa toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta. Tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti.

Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran sähköisen järjestelmän kautta ja lääkelain mukaisen hakemuslomakkeen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin löydät kohdasta ohjeet ja lomakkeet > muut ohjeet ja lomakkeet.

Ennen ilmoituksen tekemistä ilpassa tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Ilppaan pääsee linkistä: ilppa.fi – https://ilppa.fi/alkusivu

Lisätietoa ja ohjeita:

Ilmoituksen voi lähettää edelleen Sosterin terveysvalvontaan myös paperisena ja sähköpostilla. Kaavakkeita löydät kohdasta ohjeet ja lomakkeet


Asuntotarkastuspyynnöt

Katso ohjeet  ja yhteystiedot asuntotarkastuspyynnön tekemiseen sivulta Asumisterveys.


Vesinäytteet

Katso talousvesi


Lomakkeet

ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (ravintola, kahvila, myymälä, työpaikkaruokala, kioski, leipomo, liikkuva ajoneuvo tai laite, agentuuritoiminta)

Elintarvikealan toimijan vaihtuminen

Toimijan tiedotus valvontaviranomaiselle liikkuvan elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla

Toimijan ilmoitus Elintarvike-, tupakka- ja lääkelain mukainen toiminnan keskeyttäminen, lopettaminen, muutos

Omavalvontaohje

Ilmoitus elintarvikelain mukaisesta alkutuotantopaikasta/tuotteiden kuljetuksesta


TERVEYDENSUOJELULAINSÄÄDÄNTÖ

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toimintojen olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Ilmoitus tulee tehdä seuraavien tilojen käyttöönotosta tai toimintojen aloittamisesta:

  • Majoitusliike
  • Kuntosali tai liikuntatila
  • Kylpylä, uimahalli, uimala tai yleinen uima-allastila
  • Uimaranta
  • Yleinen sauna
  • Kauneushoitola, solariumliike, tatuointiliike tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • Lasten päiväkoti tai kerho
  • Koulu tai oppilaitos
  • Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö tai vastaanottokeskus
  • Muu huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan.

Sosteri – ilmoitus – terveydensuojelulain (7631994) 13 §:n mukaisesta toiminnasta


MUUT LOMAKKEET

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta

Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä