Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin kuten yleisen hygienian ylläpitämiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään elintarvikehuoneistoissa ja julkisissa tai kaupallisen toiminnanharjoittajan toiminnassa ihmisten käyttöön ja elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo toimitettavan ja käytettävän verkostoveden laatua säännöllisesti.

OTA YHTEYTTÄ

Talousvesiasioista vastaavat pääasiassa:
terveystarkastaja Tiina Munck (Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi) p. 050 378 9483
terveystarkastaja Mika Merinen (Juva, Puumala, Sulkava) p. 0400 252 867
Päivystävä terveystarkastaja ma-pe klo 9-13, p. 044 309 6000

 

Verkostovesi

Talousveden laadun valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (1352/2015) tai (401/2001). Sovellettava asetus määräytyy laitoksen koon mukaan. Asetusten soveltamisen piiriin kuuluu myös vesi, jota käytetään elintarvikealan yrityksessä tai jota jaetaan osana julkista taikka kaupallista toimintaa. Vähintään 10 m3 päivässä taikka vähintään 50 henkilön tarpeisiin talousvettä toimittavilla laitoksilla tulee olla laadittuna säännöllistä valvontaa varten laitoskohtainen valvontatutkimusohjelma.

Talousvettä toimittavien laitosten säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Laitosten tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa valvontatutkimusohjelmaan ja sen toteuttamiseen, vesinäytteiden tutkimustulosten arviointiin, henkilöstön talousvesihygieeniseen osaamiseen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tilaan, erityistilanteisiin varautumiseen, laitoksen omaan käyttötarkkailuun, laitosten siisteyteen ja kuntoon sekä kemikaalien käyttöön ja varastointiin.

Verkostoveden laatuun liittyvissä tavanomaisissa kysymyksissä – väri, haju, maku ja muut vastaavat – kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti vettä toimittavaan laitokseen. Jos talousveden epäillään aiheuttavan käyttäjilleen terveyshaittaa, tulee näissä tapauksissa ottaa yhteyttä talousvesiasioita hoitaviin terveystarkastajiin. Terveysvalvonta valvoo talousveden laatua ja voi tarvittaessa määrätä talousveden desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi ja antaa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi.

Savonlinnan Vesi:
Vääräsaaren vedenpuhdistamo
Lähteelän pohjavedenottamo
Punkaharjun vedenottamo
Savonrannan vedenottamo

Savonlinnan vedentuotanto
Enonkosken vesilaitos
Juvan vesi- ja viemärilaitos
Lohilahden vesilaitos
Puumalan vesiosuuskunta
Rantasalmen vesi- ja viemärilaitos
Sulkavan vesilaitos

 

KAIVOVESI

KAIVOVESINÄYTTEET

Kaivovesien talousveden laadun tutkimiseen tarvittavat näytteenottotarvikkeet ja -ohjeet on saatavilla seuraavissa paikoissa:

Enonkoski: Terveysasema (os. Kirkkotie 6)

Juva: Terveystarkastajan postilaatikko, kunnanvirasto (os. Juvantie 13) ja Juvan kunnanvirasto, 1 krs yhteispalvelu- ja neuvontapiste (os. Juvantie 13)

Kerimäki: Terveysaseman potilastoimisto (os. Hälväntie 3)

Punkaharju: Terveyskeskus (Kauppatie 22)

Puumala: Kunnanvirasto / Tekninen toimisto (os. Keskustie 14)

Rantasalmi: Terveysaseman vastaanotto (os. Ilveksentie 11)

Savonlinna: Terveysvalvonnan toimisto (Savonlinnan terveysasema, os. Pihlajavedentie 8)

Savonranta: Palvelutalo Päivärinne (os. Lamminniementie 7)

Sulkava: Kunnanviraston yhteispalvelupiste (os. Kauppatie 1)

 

Vesinäytteiden lähetys Savonlinnasta (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta, Savonlinna ja Rantasalmi):

Vesinäytteitä vastaanotetaan keskiviikkoisin klo 11:45 mennessä Savonlinnan terveysvalvonnan toimistolla. Näytteet voi jättää käytävällä olevaan kylmälaukkuun, jossa on teksti: ”Yksityiset kaivovesinäytteet voi jättää tähän”.

Huhtikuun – kesäkuun välisenä aikana näytteiden lähetyspäivät ovat joka viikon keskiviikkona. Näytteitä ei lähetetä 25.5.2022.

Mikäli vesinäytteen tutkimistarve on kiireellinen, ota yhteyttä talousvesiasioita hoitaviin viranhaltijoihin.

Lisätietoja, terveystarkastaja Tiina Munck p. 050 378 9483

Juva, Puumala ja Sulkava

Yhteydenotot vesinäytteiden lähetyksistä terveystarkastaja Mika Merinen p. 0400 252 867

 

 

Tiedotteet

Vettä voi käyttää taas normaalisti Juvan Kirkontaustan alueella.

Terveydensuojeluviranomainen on päättänyt purkaa keittokehotuksen 14.1.2022 klo 09.00. Häiriötilanne on ohi ja vettä voi taas käyttää normaalisti. Häiriötilanne koski Kirkontaustan alueen kiinteistöjä, joilla oli vedenjakelukatkos 9.-10.1.2022. Häiriö aiheutui alueella tapahtuneesta vesijohdon rikkoontumisesta. Veden käyttökelpoisuus varmistettiin näytteenotolla. Vesinäytteet ovat puhtaat, joten vettä voi jälleen käyttää normaalisti.

Pyydämme tarkistamaan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta. Jos hanavesi on sameaa, poikkeavan väristä tai hajuista, tulee vettä juoksuttaa, kunnes se on kirkasta.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta häiriötä.

Lisätietoja antaa:
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen p. 044 417 5272
Käyttöinsinööri Anne Ruotsalainen p. 050 400 8011
Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen p. 044 417 5243

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri
Terveystarkastaja Mika Merinen p. 0400 252 867