Tiedote 28.8.2021 klo 10.30

Juvan vesi- ja viemärilaitos ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Juvan vesilaitoksen vettä ei enää tarvitse keittää lauantaina 28.8.2021 klo 10.30 jälkeen.

Juvan vesilaitoksen vedenjakelualueelle 16.8.2021 annettu ruoka- ja juomaveden keittokehotus ei enää ole voimassa. Keittokehotus annettiin kahdessa verkostonäytepisteissä todettujen enterokokkien johdosta. Näytteet oli otettu 12.8.2021.

Verkostoveden klooraus aloitettiin 16.8.2021. Kloori tuhoaa mahdolliset haitalliset bakteerit jakeluverkostosta. Vedenjakelualueen klooripitoisuutta alennetaan hallitusti 28.8. annetun keittokehotuksen purun jälkeen.

Varavedenjakelu järjestettiin vedenjakelualueelle keittokehotuksen aikana. Varavedenjakelussa käytettiin Murtosen vedenottamon talousvettä. Julkisia varavedenjakelupisteitä oli kolme ja lisäksi vettä toimitettiin erillisillä säiliöillä sekä kantoastioilla muun muassa hoitolaitoksiin, elintarvikealan toimijoille ja muille vedenjakelualueen yrityksille tarpeen mukaan. Varanvedenjakelussa kalustona käytettiin Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitoksen kalustoa sekä muiden kuntien ja yhteistyöyritysten kalustoa.

Terveydensuojeluviranomaisen 16.8.–26.8.2021 eri puolilta verkostoa ottamissa näytteissä ei ole todettu enterokokkeja eikä koliformisia bakteereja. Salajärven vedenottamon lähtevän veden ja vedenjakelualueen talousveden mikrobiologinen laatu on ollut normaali. Selvitystyön ja vesilaitoksella tehtävien korjaustoimenpiteiden takia, keittokehotus pidettiin voimassa varmistavana toimenpiteenä. Salajärven vesilaitoksella havaittiin laiterikko, säiliöhalkeama ja rakennerikkoutuma. Näiden takia sade-/maavesiä on voinut päästä vesilaitoksen vedenkäsittelyjärjestelmiin. Salajärven vesilaitoksella toteutetut akuutit muutos-, korjaus- ja puhdistustyöt ovat valmistuneet ja näytetuloksilla on varmistettu Salajärven vesilaitoksen ja jakeluverkostoon pumpatun veden mikrobiologisen laadun turvallisuus.

Akuutit korjaustoimenpiteet saatiin valmiiksi 23.-24.8. välisenä yönä, jonka jälkeen otettiin kolme näytekierrosta tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Torstaina otettujen näytteiden tulokset valmistuivat tänään lauantaina. Korjaustoimenpiteiden yhteydessä toteutettiin Salajärven laitoksen sisäinen ohitusjärjestely. Näiden ohitettujen prosessiosien puhdistus- ja kunnostustoimenpiteet jatkuvat edelleen. Kaukalovuoren vesilaitokselta pumpattu vesi kulkee Salajärven vesilaitoksen kautta. Jatkotoimenpiteenä käynnistetään suunnittelu, jonka tavoitteena on turvata vedenjakelu Kaukalovuorelta, vaikka Salajärven vesilaitos olisi pois käytöstä. Tämän häiriötilanteen havainnot käydään läpi ja analysoidaan, miten vesiturvallisuutta ja häiriötilanteiden hallintaa voidaan edelleen kehittää.

Keittokehotuksen aikana Juvan vesi- ja viemärilaitoksen päivystys sai 26.8. ilmoituksen putkirikosta Partalantiellä.  Tämän putkirikon korjaustyöt saatiin valmiiksi perjantaina 27.8. Korjaustyöt aiheuttivat noin neljän tunnin vesikatkon lähialueen asukkaille. Partalantien putkirikolla ei ollut yhteyttä keittokehotukseen.

Juvan vesilaitoksen talousvesi on nyt juomakelpoista, eikä sitä tarvitse enää keittää. Mikäli kiinteistöjen putkistossa vesi on seissyt, on vettä hyvä juoksuttaa kaikista kiinteistöjen vesipisteistä hetken aikaa, jotta kiinteistön sisäiset putkistot huuhtoutuvat ja kloorattu talousvesi pääsee vaikuttamaan niihin riittävästi.

Suoraan verkostoveteen kytketyt laitteet tulee puhdistaa kyseessä olevien laitteiden omien puhdistusohjeiden mukaisesti.

Juvan vesi- ja viemärilaitos sekä laitoksen operaattori Järvi-Saimaan Palvelut Oy pahoittelevat tilanteesta aiheutunutta haittaa. Lisäksi kiitämme terveydensuojeluviranomaista, naapurikuntia, Etelä-Savon pelastuslaitosta, alueen yrityksiä ja vapaaehtoisia siitä suuresta tuesta, jota saimme häiriötilanteen hoidossa.

Lisätietoja antaa:

Laitoksen ylläpitäjä: Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

 

Terveydensuojeluviranomainen: Sosteri

Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

 

Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitos: Juvan kunta

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209

 

 

Juvan vesihuollon häiriötilanne tiedote 26.8.2021 klo 11.00

 

Keittokehotus voidaan purkaa aikaisintaan lauantaina 28.8.2021

Salajärven vesilaitoksen käsittelyjärjestelmissä tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen laitokselta otetut vesinäytteet ovat olleet puhtaita. Salajärven vesilaitoksen lähtevästä vedestä tai jakeluverkoston näytepisteistä ei ole todettu koliformisia bakteereita tai enterokokkeja 16.8.–24.8. välisenä aikana.

Terveystarkastajan asettama veden keittokehotus ja verkoston klooraus jatkuvat, kunnes Salajärven vesilaitokselta on saatu kolme peräkkäistä puhdasta vesinäytettä tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen. Näytteitä otetaan päivittäin sekä Salajärven vesilaitokselta että jakeluverkostosta. Näytteiden analysoinnissa kestävä aika huomioiden keittokehotus voidaan purkaa aikaisintaan lauantaina.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään lauantaina 28.8. klo 12

 

Lisätietoja antaa:

 

Laitoksen ylläpitäjä: Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

 

Terveydensuojeluviranomainen: Sosteri

Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

 

Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitos: Juvan kunta

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209

 

 

Juvan vesihuollon häiriötilanne tiedote 24.8.2021 klo 12

Keittokehotus voidaan purkaa aikaisintaan lauantaina 28.8.2021

Salajärven vesilaitoksen muutos-, korjaus- ja desinfiointitoimenpiteet ovat valmistuneet 24.8.2021. Ensimmäiset näytteet on otettu tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Ennen toimenpiteitä Salajärven vesilaitoksella todettiin koliformisia bakteereita laitoksen käsittelyjärjestelmissä. Salajärven vesilaitoksen lähtevästä vedestä tai jakeluverkoston näytepisteistä ei ole todettu koliformisia bakteereita tai enterokokkeja 16.8.–22.8. välisenä aikana. Tämä kertoo siitä, että laitoksen UV-desinfiointilaite sekä käynnistetty klooraus toimivat. Koliformisia bakteereita voi esiintyä maaperässä, pintavesissä ja sadevedessä.

 

Terveystarkastajan asettama veden keittokehotus ja verkoston klooraus jatkuvat, kunnes Salajärven vesilaitokselta on saatu kolme peräkkäistä puhdasta vesinäytettä nyt tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen. Näytteitä otetaan päivittäin sekä Salajärven vesilaitokselta että jakeluverkostosta. Näytteiden analysoinnissa kestävä aika huomioiden keittokehotus voidaan purkaa aikaisintaan lauantaina.

 

Eilen saatiin valmiiksi laitoksen sisäinen ohitusjärjestely sekä alavesisäiliön halkeaman paikkaus. Tämän jälkeen alavesisäiliö tyhjennettiin ja tehopuhdistettiin viime yönä” Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jyri Eskelinen kommentoi.

 

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään perjantaina 27.8. klo 16

 

Lisätietoja antaa:

 

Laitoksen ylläpitäjä: Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

 

Terveydensuojeluviranomainen: Sosteri

Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

 

Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitos: Juvan kunta

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209

 

Keittokehotus jatkuu ainakin keskiviikkoon asti (päivitys 22.8.2021 klo 12.30)

Talousveden keittokehotus Juvalla jatkuu ainakin keskiviikkoon 25.8.2021 asti.

Vesi- ja viemärilaitos sekä Järvi-Saimaan Palvelut Oy jatkavat korjaus- ja varmistavia toimenpiteitä Salajärven vesilaitoksella. Salajärven vesilaitoksella on todettu laiterikko ja rakennerikkoutuma.

Laiterikon vuoksi alavesisäiliöön on voinut päästä käytöstä poistetun altaan kautta hulevettä. Alavesisäiliö on tyhjennetty, puhdistettu ja desinfioitu. Puhdistustoimenpiteiden yhteydessä havaittiin myös ennalta tuntematon säiliöhalkeama. Lisäksi on havaittu ja tilapäiskorjattu rakennerikkoutuma, jonka vuoksi sadevettä on voinut päästä kalkkikivialtaaseen.

Salajärven vesilaitoksen valmistuneissa lähtevän veden näytteissä 12.8.–19.8. ei ole havaittu poikkeamia, mikä kertoo siitä, että laitoksen UV-desinfiointilaite sekä käynnistetty klooraus toimivat. Varmistavana toimenpiteenä veden keittokehotus kuitenkin jatkuu, kunnes korjaustoimenpiteet ovat valmistuneet ja niiden vaikuttavuus on varmistettu myös laitoksen sisäisellä näytteenotolla.

Varavedenjakelussa käytetään Murtosen vedenottamon talousvettä terveystarkastajan valvonnassa. Murtosen vesi ei yksin riitä Juvan tarpeeseen. Suurin osa Juvan talousvedestä pumpataan Kaukalovuoren vesilaitokselta, joka toimii normaalisti. Kaukalovuoren vesi kulkee kuitenkin Salajärven vesilaitoksen läpi, minkä vuoksi kloorausta ja keittokehotusta on tarpeen jatkaa koko verkoston alueella.

Lisätiedot medialle:

Käytännön toimenpiteet: Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

Veden laatu: Sosteri

Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

Muut yhteydenotot: Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitos:

Juvan kunnan tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209

Tiedote 5

Juvan vesihuollon häiriötilanne tiedote 21.8.2021 klo 18

Vika on paikallistumassa Salajärven vesilaitokselle, jossa on havaittu viitteitä sadeveden pääsemisestä talousveden joukkoon. Vesilaitoksella on tehty ja tehdään korjaustoimenpiteitä, jonka vuoksi varotoimenpiteenä keittokehotus jatkuu vielä toistaiseksi. Verkostosta otetuissa näytteissä ei ole havaittu enterokokkeja 12.8. jälkeen.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 23.8. klo 16 mennessä

Tiedote 4, 20.8.2021

Juvan vesihuollon häiriötilanne päivitys 20.8. klo 13.00

Juvan vedenjakeluverkoston alueelle annettiin keittokehotus 16.8.2021 klo 14:45. Vedenjakelussa todettiin pieni määrä enterokokkeja. Keittokehotus jatkuu ainakin viikonlopun ajan.

Toimenpiteitä häiriön syyn selvittämiseksi ja korjaamiseksi tehdään koko viikonlopun ajan, jotta pääsisimme käyttämään vettä normaalisti mahdollisimman pian.

Varavedenjakelupisteet toimivat laavukylässä (Hiihtäjäntie 4), Hyvinvointikeskuksella ja ABC:lla. Nämä ovat kaikille avoimia, mutta suosituksena on, että kotitaloudet käyttävät mahdollisuuksien mukaan keitettyä ja jäähdytettyä hanavettä. 

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 23.8. klo 16 mennessä.

 

Päivitys 18.8.2021 klo 9.30: Maanantaina 16.8. otetuissa näytteissä ei ole todettu enterokokkeja. Seuraavien näytteiden tuloksia odotamme 20.8.2021. Talousveden keittokehotus jatkuu edelleen.

JUVA VESIHUOLLON HÄIRIÖTIEDOTE (PÄIVITETTY 17.8.2021 KLO 13:30)

 

Ensitiedotteessa 16.8.2021 klo 14:45 SOSTERIn terveydensuojeluviranomainen antoi talousveden keittokehotuksen Juvan jakeluverkoston alueelle. Vedenjakelussa on todettu pieni määrä enterokokkeja. Myöhemmin iltapäivällä 16.8. ja aamulla 17.8. tiedotetta päivitettiin varavedenjakelujärjestelyjen osalta.

Nämä ohjeet löytyvät ajantasaisina osoitteista www.juva.fi  ja www.jarvisaimaanpalvelut.fi.

 

Enterokokkeja todettiin 12.8.2021 otetuista verkostonäytteistä. Tulokset valmistuivat 16.8.2021. Näytteenottopaikkoja oli 7 kpl, joista kahdessa näytepisteessä havaittiin pieni määrä suolistoperäisiä enterokokkeja. Enterokokit voivat aiheuttaa tyypillisesti vatsaoireita.

 

Heinäkuun lopussa otetuissa verkostonäytteissä heterotrofisten pesäkkeiden lukumäärä oli lievästi koholla. Heterotrofinen pesäkeluku kuvaa talousveden hygieenistä laatua. Heinäkuun lopun kierroksella ei havaittu talousveden mikrobiologisessa laadussa muita poikkeamia ja talousvesi täytti laatuvaatimukset.

 

Toimenpiteet talousveden laadun turvaamiseksi käynnistettiin 16.8.2021:

 

Sosterin terveydensuojeluviranomainen antoi veden keittokehotuksen Juvan jakeluverkoston alueelle ensitiedotteen yhteydessä. Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan. Vesi on tämän jälkeen jäähdyttyään käyttökelpoista. Veden kiehauttaminen kahvin- tai vedenkeittimellä ei riitä. Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, vain hampaat on syytä pestä keitetyllä vedellä. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

 

Vesijohtoverkoston klooraus käynnistyi 16.8.2021 iltapäivällä, jonka jälkeen alkoi myös kloorauspitoisuuden seuranta. Kloori tuhoaa vedestä haitalliset bakteerit. Kloorauksen aikana vedessä tuntuu kloorin hajua ja makua, mutta klooripitoisuus on kuitenkin niin matala, ettei se aiheuta terveyshaittaa. Lisäksi käynnissä on toimenpiteitä veden vaihtuvuuden lisäämiseksi. Toimenpiteiden vuoksi vesijohtoverkostosta saattaa irrota sakkaa. Mikäli veden värissä on sameutta, niin vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolen.

 

Varavedenjakelupisteet perustettiin 16.8. Juvan laavukylään (Hiihtäjäntie 4), Hyvinvointikeskukselle ja ABC:lle. Nämä ovat kaikille avoimia, mutta suosituksena on, että kotitaloudet käyttävät mahdollisuuksien mukaan keitettyä ja jäähdytettyä hanavettä. Veden normaali kulutus edesauttaa klooraustoimenpiteiden onnistumista.

 

Suuria julkisia ja yksityisiä vedenkäyttäjiä kuten terveyskeskuksia, hoivakoteja, kouluja, ravintoloita ja yrityksiä ohjeistetaan suoraan ja toteutetaan yhdessä varavedenjakelua. Maidontuotantotilojen lypsyjärjestelmien ja tuotantoastioiden pesuun ei tule käyttää verkostovettä sellaisenaan.

 

Häiriötilanteen syyn selvittäminen jatkuu edelleen.

 

Ensimmäiset uusintavesinäytteet otettiin maanantaina 16.8.2021. Näytetulokset valmistuvat keskiviikkona. Toiset uusintanäytteet otetaan tiistaina 17.8.2021. Kolmas näytteenottoajankohta päätetään keskiviikkona valmistuvien näytetulosten perusteella. Paluu kokonaan normaaliin tilanteeseen edellyttää kolmea peräkkäistä puhdasta näytekierrosta sekä jatkoseurantaa.

 

Häiriötilanteen hoidossa tukeudutaan Juvan vesi- ja viemärilaitoksen ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n resurssien ohella alueen yrityksiin sekä esimerkiksi naapurikuntiin.

 

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään 19.8. klo 13:00.

 

Lisätietoja antaa:

 

Käytännön toimenpiteet:

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

 

Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen puh. 044 417 5272

Käyttöinsinööri Anne Bergman puh. 050 400 8011

 

Varavedenjakelu, suuret julkiset ja yksityiset vedenkäyttäjät:

Kiinteistöinsinööri Oiva Turunen, puh. 044 417 5842
Tekninen johtaja Pekka Lyytikäinen, puh. 0400 659 520

 

Media:

Käytännön toimenpiteet: Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

 

Veden laatu: Sosteri

Terveystarkastaja Tiina Munck puh. 050 378 9483

 

Muut yhteydenotot: Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitos:

Juvan kunnan tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209

 

 

 

Tiedote 19

Sulkavan vesi- ja viemärilaitos

23.6.2021 klo 13:00

 Sulkavan vesijohtoverkostossa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Vesinäytteiden tutkimustuloksissa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia on tutkittu kesäkuussa viikolla 23.

Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Alanteentien ja Mikkolantien vesijohtoverkostojen saneerausten suunnittelutyöt ovat käynnistyneet.  Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Terveydensuojeluviranomainen tiedottaa asiasta jatkossa tarpeen mukaan. Tehostetun seurannan tutkimustulokset julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina niiden valmistumisen jälkeen.

 

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi

 

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin kuten yleisen hygienian ylläpitämiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään elintarvikehuoneistoissa ja julkisissa tai kaupallisen toiminnanharjoittajan toiminnassa ihmisten käyttöön ja elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo toimitettavan ja käytettävän verkostoveden laatua säännöllisesti.

OTA YHTEYTTÄ

Talousvesiasioista vastaavat pääasiassa:
terveystarkastaja Tiina Munck (Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi) p. 050 378 9483
terveystarkastaja Mika Merinen (Juva, Puumala, Sulkava) p. 0400 252 867
Päivystävä terveystarkastaja ma-pe klo 9-13, p. 044 309 6000

 

Verkostovesi

Talousveden laadun valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (1352/2015) tai (401/2001). Sovellettava asetus määräytyy laitoksen koon mukaan. Asetusten soveltamisen piiriin kuuluu myös vesi, jota käytetään elintarvikealan yrityksessä tai jota jaetaan osana julkista taikka kaupallista toimintaa. Vähintään 10 m3 päivässä taikka vähintään 50 henkilön tarpeisiin talousvettä toimittavilla laitoksilla tulee olla laadittuna säännöllistä valvontaa varten laitoskohtainen valvontatutkimusohjelma.

Talousvettä toimittavien laitosten säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Laitosten tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa valvontatutkimusohjelmaan ja sen toteuttamiseen, vesinäytteiden tutkimustulosten arviointiin, henkilöstön talousvesihygieeniseen osaamiseen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tilaan, erityistilanteisiin varautumiseen, laitoksen omaan käyttötarkkailuun, laitosten siisteyteen ja kuntoon sekä kemikaalien käyttöön ja varastointiin.

Verkostoveden laatuun liittyvissä tavanomaisissa kysymyksissä – väri, haju, maku ja muut vastaavat – kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti vettä toimittavaan laitokseen. Jos talousveden epäillään aiheuttavan käyttäjilleen terveyshaittaa, tulee näissä tapauksissa ottaa yhteyttä talousvesiasioita hoitaviin terveystarkastajiin. Terveysvalvonta valvoo talousveden laatua ja voi tarvittaessa määrätä talousveden desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi ja antaa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi.

Savonlinnan Vesi:
Vääräsaaren vedenpuhdistamo
Lähteelän pohjavedenottamo
Punkaharjun vedenottamo
Savonrannan vedenottamo
https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_ja_ymparisto/vesihuolto/puhtaan_veden_tuotanto

Enonkosken vesilaitos:
http://www.enonkoski.fi/FI/palvelut/tekninen-toimi/

Juvan vesi- ja viemärilaitos:
https://www.juva.fi/vesihuolto-1

Lohilahden vesilaitos:
https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/

Puumalan vesiosuuskunta:
https://puumala.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/

Rantasalmen vesi- ja viemärilaitos:
http://rantasalmi.fi/palvelut-2/tekniset_palvelut/vesi_ja_viemarilaitos/ajankohtaista-3/

Sulkavan vesilaitos
https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/

 

KAIVOVESI

KAIVOVESINÄYTTEET

Kaivovesien talousveden laadun tutkimiseen tarvittavat näytteenottotarvikkeet ja -ohjeet on saatavilla seuraavissa paikoissa:

Enonkoski: Terveysasema (os. Kirkkotie 6)

Juva: Terveystarkastajan postilaatikko, kunnanvirasto (os. Juvantie 13) ja Juvan kunnanvirasto, 1 krs yhteispalvelu- ja neuvontapiste (os. Juvantie 13)

Kerimäki: Terveysaseman potilastoimisto (os. Hälväntie 3)

Punkaharju: Terveyskeskus (Kauppatie 22)

Puumala: Kunnanvirasto / Tekninen toimisto (os. Keskustie 14)

Rantasalmi: Terveysaseman vastaanotto (os. Ilveksentie 11)

Savonlinna: Terveysvalvonnan toimisto (os. Pihlajavedentie 8) ja Ramboll Oy:n toimipiste (os. Olavinkatu 24)

Savonranta: Palvelutalo Päivärinne (os. Lamminniementie 7)

Sulkava: Kunnanviraston yhteispalvelupiste (os. Kauppatie 1)

 

Vesinäytteiden lähetys Savonlinnasta (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta, Savonlinna ja Rantasalmi):

Vesinäytteitä vastaanotetaan keskiviikkoisin klo 11:45 mennessä Savonlinnan terveysvalvonnan toimistolla.

Näytteet voi jättää käytävällä olevaan kylmälaukkuun, jossa on teksti: ”Yksityiset kaivovesinäytteet voi jättää tähän”.

Lisätietoja, terveystarkastaja Tiina Munck p. 050 378 9483

Juva, Puumala ja Sulkava

Yhteydenotot vesinäytteiden lähetyksistä terveystarkastaja Mika Merinen p. 0400 252 867