Vettä voi käyttää taas normaalisti Juvan Kirkontaustan alueella.

Terveydensuojeluviranomainen on päättänyt purkaa keittokehotuksen 14.1.2022 klo 09.00. Häiriötilanne on ohi ja vettä voi taas käyttää normaalisti. Häiriötilanne koski Kirkontaustan alueen kiinteistöjä, joilla oli vedenjakelukatkos 9.-10.1.2022. Häiriö aiheutui alueella tapahtuneesta vesijohdon rikkoontumisesta. Veden käyttökelpoisuus varmistettiin näytteenotolla. Vesinäytteet ovat puhtaat, joten vettä voi jälleen käyttää normaalisti.

Pyydämme tarkistamaan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta. Jos hanavesi on sameaa, poikkeavan väristä tai hajuista, tulee vettä juoksuttaa, kunnes se on kirkasta.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta häiriötä.

Lisätietoja antaa:
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen puh. 044 417 5272
Käyttöinsinööri Anne Ruotsalainen puh. 050 400 8011
Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri
Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

Putkirikko Juvan kirkontaustan alueella – vuoto korjattu, varotoimenpiteenä keittokehotus vesikatkon alueelle

Päivitys 13.1. klo 15.00

Putkirikon jälkeen otetut näytteet ovat puhtaat. Venttiiliviasta johtuvat korjaustyöt kirkontaustan alueella jatkuvat illan ja yön aikana. Vedenjakelu on keskeytettynä torstaina 13.1.2022 n. klo 20–02 aiemman tiedotteen mukaisesti. Keittokehotusta jatketaan varotoimenpiteenä venttiilin korjaustyön vuoksi.

Seuraava tiedote julkaistaan 14.1.2022 klo 10 mennessä.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa.

 

Lisätietoja antaa:

Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen puh. 044 417 5272
Käyttöinsinööri Anne Ruotsalainen puh. 050 400 8011
Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243
www. jarvisaimaanpalvelut.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri
Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

 

Putkirikko Juvan kirkontaustan alueella – vuoto korjattu, varotoimenpiteenä keittokehotus vesikatkon alueelle

11.1 klo: 14.00

SOSTERI:n terveydensuojeluviranomainen on 10.01.2022 klo 15.00 antanut talousveden keittokehotuksen Juvan kirkontaustan alueelle. Keittokehotus koskee vain niitä talouksia, jotka ovat olleet vesikatkon piirissä 9.-10.1.2022. Syy: rikkoutunut vesijohto, joka on nyt korjattu.  Veden keittokehotus on varotoimenpide, joka on voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan. Lisäksi talousveden desinfiointi klooraamalla aloitettiin 10.1.2022. Kloorauksen vaikutus voi ilmetä koko talousvesiverkoston alueella, hajuna ja makuna vedessä. Vettä voidaan kuitenkin käyttää normaalisti, keittokehotuksen ulkopuolisella alueella.

Terveydensuojeluviranomainen on ottanut 11.1 verkostovedestä näytteitä, joiden tuloksien odotetaan valmistuvan torstaina 13.1. Tuloksista tiedotetaan heti niiden valmistuttua.

Talousveden varavedenjakelu jatkuu Sampolan ulkoseinästä klo 6–21. Tarvittaessa juomavettä voidaan toimittaa astioissa kotiin klo 7–16. (Markku Kaihola 0444175281)

Putkirikko tilanteen yhteydessä havaittiin samassa verkoston osassa venttiilivaurio, joka hoidetaan normaalina korjaustyönä. Korjaustyön ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Seuraava tiedote annetaan 13.1.2022. klo 16.00 mennessä.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa.

 

Lisätietoja antaa:

Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen puh. 044 417 5272
Käyttöinsinööri Anne Ruotsalainen puh. 050 400 8011
Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243
www. jarvisaimaanpalvelut.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri

Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

 

Putkirikko Juvan kirkontaustan alueella – vuoto korjattu, varotoimenpiteenä keittokehotus vesikatkon alueelle.

Karttakuva Juva vesitiedote 9.1.2022

SOSTERI:n terveydensuojeluviranomainen on 10.01.2022 klo 15.00 antanut talousveden keittokehotuksen Juvan kirkontaustan alueelle. Keittokehotus koskee vain niitä talouksia, jotka ovat olleet vesikatkon piirissä 9.-10.1.2022 ja on voimassa toistaiseksi. Syy: rikkoutunut vesijohto, joka on nyt korjattu.  Veden keittokehotus on varotoimenpide.

Vesijohdot huuhdellaan varmuuden vuoksi ja veden käyttökelpoisuus varmistetaan näytteenotolla.
Lisäksi talousveden desinfiointi klooraamalla aloitetaan 10.1.2022 Juvan vedenjakeluverkoston alueella.

Keittokehotus: Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan. Vesi on tämän jälkeen myös jäähdyttyään käyttökelpoista. Veden kiehauttaminen kahvin- tai vedenkeittimellä ei riitä.

Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, vain hampaat on syytä pestä keitetyllä vedellä. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Pyydämme tarkistamaan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta. Jos hanavesi on sameaa, poikkeavan väristä tai hajuista, tulee vettä juoksuttaa, kunnes se on kirkasta.

Vaikka hanavesi olisi heti kirkasta, niin kehotamme asukkaita silti juoksuttamaan vettä jokaisesta hanasta ja muusta vesiliitännästä 2 minuuttia ennen ensimmäistä käyttöä.

Talousveden varavedenjakelu jatkuu Sampolan ulkoseinästä klo 6–21. Tarvittaessa juomavettä voidaan toimittaa astioissa kotiin klo 7–16. (Markku Kaihola 0444175281)

Terveydensuojeluviranomainen ottaa talousvedestä näytteitä, joiden tuloksista tiedotetaan heti niiden valmistuttua.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 11.1.2022. klo 16.00 mennessä.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja antaa:
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen puh. 044 417 5272
Käyttöinsinööri Anne Ruotsalainen puh. 050 400 8011
Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri
Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin kuten yleisen hygienian ylläpitämiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään elintarvikehuoneistoissa ja julkisissa tai kaupallisen toiminnanharjoittajan toiminnassa ihmisten käyttöön ja elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo toimitettavan ja käytettävän verkostoveden laatua säännöllisesti.

OTA YHTEYTTÄ

Talousvesiasioista vastaavat pääasiassa:
terveystarkastaja Tiina Munck (Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi) p. 050 378 9483
terveystarkastaja Mika Merinen (Juva, Puumala, Sulkava) p. 0400 252 867
Päivystävä terveystarkastaja ma-pe klo 9-13, p. 044 309 6000

 

Verkostovesi

Talousveden laadun valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (1352/2015) tai (401/2001). Sovellettava asetus määräytyy laitoksen koon mukaan. Asetusten soveltamisen piiriin kuuluu myös vesi, jota käytetään elintarvikealan yrityksessä tai jota jaetaan osana julkista taikka kaupallista toimintaa. Vähintään 10 m3 päivässä taikka vähintään 50 henkilön tarpeisiin talousvettä toimittavilla laitoksilla tulee olla laadittuna säännöllistä valvontaa varten laitoskohtainen valvontatutkimusohjelma.

Talousvettä toimittavien laitosten säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Laitosten tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa valvontatutkimusohjelmaan ja sen toteuttamiseen, vesinäytteiden tutkimustulosten arviointiin, henkilöstön talousvesihygieeniseen osaamiseen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tilaan, erityistilanteisiin varautumiseen, laitoksen omaan käyttötarkkailuun, laitosten siisteyteen ja kuntoon sekä kemikaalien käyttöön ja varastointiin.

Verkostoveden laatuun liittyvissä tavanomaisissa kysymyksissä – väri, haju, maku ja muut vastaavat – kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti vettä toimittavaan laitokseen. Jos talousveden epäillään aiheuttavan käyttäjilleen terveyshaittaa, tulee näissä tapauksissa ottaa yhteyttä talousvesiasioita hoitaviin terveystarkastajiin. Terveysvalvonta valvoo talousveden laatua ja voi tarvittaessa määrätä talousveden desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi ja antaa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi.

Savonlinnan Vesi:
Vääräsaaren vedenpuhdistamo
Lähteelän pohjavedenottamo
Punkaharjun vedenottamo
Savonrannan vedenottamo
https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_ja_ymparisto/vesihuolto/puhtaan_veden_tuotanto

Enonkosken vesilaitos:
http://www.enonkoski.fi/FI/palvelut/tekninen-toimi/

Juvan vesi- ja viemärilaitos:
https://www.juva.fi/vesihuolto-1

Lohilahden vesilaitos:
https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/

Puumalan vesiosuuskunta:
https://puumala.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/

Rantasalmen vesi- ja viemärilaitos:
http://rantasalmi.fi/palvelut-2/tekniset_palvelut/vesi_ja_viemarilaitos/ajankohtaista-3/

Sulkavan vesilaitos
https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/

 

KAIVOVESI

KAIVOVESINÄYTTEET

Kaivovesien talousveden laadun tutkimiseen tarvittavat näytteenottotarvikkeet ja -ohjeet on saatavilla seuraavissa paikoissa:

Enonkoski: Terveysasema (os. Kirkkotie 6)

Juva: Terveystarkastajan postilaatikko, kunnanvirasto (os. Juvantie 13) ja Juvan kunnanvirasto, 1 krs yhteispalvelu- ja neuvontapiste (os. Juvantie 13)

Kerimäki: Terveysaseman potilastoimisto (os. Hälväntie 3)

Punkaharju: Terveyskeskus (Kauppatie 22)

Puumala: Kunnanvirasto / Tekninen toimisto (os. Keskustie 14)

Rantasalmi: Terveysaseman vastaanotto (os. Ilveksentie 11)

Savonlinna: Terveysvalvonnan toimisto (os. Pihlajavedentie 8) ja Ramboll Oy:n toimipiste (os. Olavinkatu 24)

Savonranta: Palvelutalo Päivärinne (os. Lamminniementie 7)

Sulkava: Kunnanviraston yhteispalvelupiste (os. Kauppatie 1)

 

Vesinäytteiden lähetys Savonlinnasta (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta, Savonlinna ja Rantasalmi):

Vesinäytteitä vastaanotetaan keskiviikkoisin klo 11:45 mennessä Savonlinnan terveysvalvonnan toimistolla. Näytteet voi jättää käytävällä olevaan kylmälaukkuun, jossa on teksti: ”Yksityiset kaivovesinäytteet voi jättää tähän”.

Joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 näytteiden lähetyspäivät ovat seuraavat:

8.12.2021
15.12.2021
12.1.2022
19.1.2022
26.1.2022

Näytteitä ei lähetetä 16.12.2021-11.1.2022 välisenä aikana. Mikäli vesinäytteen tutkimistarve on kiireellinen, ota yhteyttä talousvesiasioita hoitaviin viranhaltijoihin.

Lisätietoja, terveystarkastaja Tiina Munck p. 050 378 9483

Juva, Puumala ja Sulkava

Yhteydenotot vesinäytteiden lähetyksistä terveystarkastaja Mika Merinen p. 0400 252 867

 

Tiedotteet

Tiedote 28.8.2021 klo 10.30 Juvan vesi- ja viemärilaitos ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Juvan vesilaitoksen vettä ei enää tarvitse keittää lauantaina 28.8.2021 klo 10.30 jälkeen.

Juvan vesilaitoksen vedenjakelualueelle 16.8.2021 annettu ruoka- ja juomaveden keittokehotus ei enää ole voimassa. Keittokehotus annettiin kahdessa verkostonäytepisteissä todettujen enterokokkien johdosta. Näytteet oli otettu 12.8.2021.

Verkostoveden klooraus aloitettiin 16.8.2021. Kloori tuhoaa mahdolliset haitalliset bakteerit jakeluverkostosta. Vedenjakelualueen klooripitoisuutta alennetaan hallitusti 28.8. annetun keittokehotuksen purun jälkeen.

Varavedenjakelu järjestettiin vedenjakelualueelle keittokehotuksen aikana. Varavedenjakelussa käytettiin Murtosen vedenottamon talousvettä. Julkisia varavedenjakelupisteitä oli kolme ja lisäksi vettä toimitettiin erillisillä säiliöillä sekä kantoastioilla muun muassa hoitolaitoksiin, elintarvikealan toimijoille ja muille vedenjakelualueen yrityksille tarpeen mukaan. Varanvedenjakelussa kalustona käytettiin Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitoksen kalustoa sekä muiden kuntien ja yhteistyöyritysten kalustoa.

Terveydensuojeluviranomaisen 16.8.–26.8.2021 eri puolilta verkostoa ottamissa näytteissä ei ole todettu enterokokkeja eikä koliformisia bakteereja. Salajärven vedenottamon lähtevän veden ja vedenjakelualueen talousveden mikrobiologinen laatu on ollut normaali. Selvitystyön ja vesilaitoksella tehtävien korjaustoimenpiteiden takia, keittokehotus pidettiin voimassa varmistavana toimenpiteenä. Salajärven vesilaitoksella havaittiin laiterikko, säiliöhalkeama ja rakennerikkoutuma. Näiden takia sade-/maavesiä on voinut päästä vesilaitoksen vedenkäsittelyjärjestelmiin. Salajärven vesilaitoksella toteutetut akuutit muutos-, korjaus- ja puhdistustyöt ovat valmistuneet ja näytetuloksilla on varmistettu Salajärven vesilaitoksen ja jakeluverkostoon pumpatun veden mikrobiologisen laadun turvallisuus.

Akuutit korjaustoimenpiteet saatiin valmiiksi 23.-24.8. välisenä yönä, jonka jälkeen otettiin kolme näytekierrosta tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Torstaina otettujen näytteiden tulokset valmistuivat tänään lauantaina. Korjaustoimenpiteiden yhteydessä toteutettiin Salajärven laitoksen sisäinen ohitusjärjestely. Näiden ohitettujen prosessiosien puhdistus- ja kunnostustoimenpiteet jatkuvat edelleen. Kaukalovuoren vesilaitokselta pumpattu vesi kulkee Salajärven vesilaitoksen kautta. Jatkotoimenpiteenä käynnistetään suunnittelu, jonka tavoitteena on turvata vedenjakelu Kaukalovuorelta, vaikka Salajärven vesilaitos olisi pois käytöstä. Tämän häiriötilanteen havainnot käydään läpi ja analysoidaan, miten vesiturvallisuutta ja häiriötilanteiden hallintaa voidaan edelleen kehittää.

Keittokehotuksen aikana Juvan vesi- ja viemärilaitoksen päivystys sai 26.8. ilmoituksen putkirikosta Partalantiellä.  Tämän putkirikon korjaustyöt saatiin valmiiksi perjantaina 27.8. Korjaustyöt aiheuttivat noin neljän tunnin vesikatkon lähialueen asukkaille. Partalantien putkirikolla ei ollut yhteyttä keittokehotukseen.

Juvan vesilaitoksen talousvesi on nyt juomakelpoista, eikä sitä tarvitse enää keittää. Mikäli kiinteistöjen putkistossa vesi on seissyt, on vettä hyvä juoksuttaa kaikista kiinteistöjen vesipisteistä hetken aikaa, jotta kiinteistön sisäiset putkistot huuhtoutuvat ja kloorattu talousvesi pääsee vaikuttamaan niihin riittävästi.

Suoraan verkostoveteen kytketyt laitteet tulee puhdistaa kyseessä olevien laitteiden omien puhdistusohjeiden mukaisesti.

Juvan vesi- ja viemärilaitos sekä laitoksen operaattori Järvi-Saimaan Palvelut Oy pahoittelevat tilanteesta aiheutunutta haittaa. Lisäksi kiitämme terveydensuojeluviranomaista, naapurikuntia, Etelä-Savon pelastuslaitosta, alueen yrityksiä ja vapaaehtoisia siitä suuresta tuesta, jota saimme häiriötilanteen hoidossa.

Lisätietoja antaa:

Laitoksen ylläpitäjä: Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen puh. 044 417 5243

Terveydensuojeluviranomainen: Sosteri

Terveystarkastaja Mika Merinen puh. 0400 252 867

Juvan kunnan vesi- ja viemärilaitos: Juvan kunta

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209

 

Tiedote 19 Sulkavan vesi- ja viemärilaitos

23.6.2021 klo 13:00

Sulkavan vesijohtoverkostossa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjä

Tilannetta seurataan, talousveden käyttö on turvallista.

Vesinäytteiden tutkimustuloksissa ei ole havaittu PAH-yhdisteitä eikä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Sulkavan vesilaitoksen toimittaman talousveden PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksia on tutkittu kesäkuussa viikolla 23.

Tiedot tehostetun seurannan tutkimustuloksista julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla niiden valmistumisen jälkeen. https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

Alanteentien ja Mikkolantien vesijohtoverkostojen saneerausten suunnittelutyöt ovat käynnistyneet.  Huoltotöistä ja muista verkostossa tehtävistä toimenpiteistä ja aikatauluista tiedotetaan aina erikseen talousveden käyttäjiä Sulkavan vesilaitoksen toimesta verkkosivuilla: https://www.jarvisaimaanpalvelut.fi/ ja https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/tiedotteet/

14.9.2020 julkaistussa ensitiedotteessa kerrottiin että Sulkavan vesilaitoksen talousveden tutkimustuloksissa oli Alanteentien verkostonosassa havaittu polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Yhdessä terveydensuojeluviranomaisen ottamassa vesinäytteessä ylittyi PAH-yhdisteiden talousvedessä säädetty enimmäisarvo 0,1 μg/l. Myös toisessa näytetuloksessa todettiin viitteitä PAH-yhdisteistä, mutta niiden pitoisuudet jäivät alle 0,1 μg/l. Uusintanäytteiden tutkimustuloksissa PAH-yhdisteitä ei ole havaittu.

Terveydensuojeluviranomainen tiedottaa asiasta jatkossa tarpeen mukaan. Tehostetun seurannan tutkimustulokset julkaistaan Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksen verkkosivuilla aina niiden valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja: Mika Merinen, terveystarkastaja, p. 0400 252 867 ja mika.merinen@sosteri.fi