Elintarvikevalvonta kattaa koko tuotantoketjun alkutuotannosta lähtien. Valvonta pitää sisällään viranomaisten antaman yleisen ohjauksen ja neuvonnan sekä lisäksi elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeita ja niiden valmistusta, muuta käsittelyä, maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa, tarjoilua tai muuta luovutusta sekä elintarviketoimijoiden harjoittamaa omavalvontaa.

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

  • suunnittelet elintarvikehuoneiston perustamista
  • lopetat elintarvikehuoneistotoiminnan
  • elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu
  • suunnittelet elintarvikehuoneiston tilojen muuttamista
  • tarvitset lisätietoja omavalvontasuunnitelman laadinnassa
  • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.