Vietämme suurimman osan ajastamme erilaisissa sisätiloissa. Siksi niiden olosuhteet ovat hyvin tärkeät terveyden ja viihtyvyyden kannalta. Terveyshaitoista puhuttaessa on kyse pääasiassa sisäilman laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin.

Asunnon ja muiden sisätilojen, kuten koulujen, päiväkotien tai julkisten kokoontumishuoneistojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveyshaittaa epäiltäessä tulee ensisijaisesti ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, jotta terveyshaittaa ei pääsisi syntymään.

Terveystarkastajan palvelut

Mikäli asunnon tai muun oleskelutilan omistaja ei perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin, asukas voi ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja tarkastaa, onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta.

Tällaisena pidetään esim. kosteusvauriota, näkyvää tai näyttein todettavaa hometta, liian alhaista lämpötilaa, korkeaa radonkaasupitoisuutta tai liiallista melua. Mikäli haitta todetaan, terveystarkastaja antaa neuvoja ja voi tarvittaessa kehottaa kiinteistön omistajan tekemään tarvittavat jatkoselvittelyt sekä poistamaan terveyshaitan aiheuttajan esim. korjaamalla rakenteet. Mikäli kehotusta ei noudateta, voidaan asiasta tehdä terveydensuojeluviranomaisen korjausmääräys. Aloite tarkastukseen voi tulla myös omistusasunnossa asuvalta.

Ensitarkastus on maksuton. Terveystarkastajan suorittamista jatkoselvittelyistä, kuten ilman ja materiaalien mikrobitutkimuksista ja näytteenotosta peritään kustannuksia vastaava maksu. Kiinteistön omistaja voi teetättää jatkoselvitykset myös yksityisellä tutkijalla tai yrityksellä, jonka paikallinen terveydensuojeluviranomainen on tutkimuksen suorittajaksi hyväksynyt.

Tarkastuksia ei tehdä asunnon oston/myynnin tarpeita varten tai rakennuksen kunnon arvioimiseksi.


Ota yhteyttä

ASUNTOTARKASTUSPYYNNÖT

Asuntotarkastuksista vastaavat pääasiassa:

  • terveystarkastaja Mika Merinen (Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava) p. 0400 252 867
  • terveystarkastaja Toni Rouvinen (Savonlinna, Enonkoski) p. 044 417 2085

Lomakkeet

Asunnontarkastuspyyntö ja täyttöohje

Toimitus:
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky/Terveysvalvonta,
PL 111, 57101 Savonlinna

tai terveystarkastajalle:
terveystarkastaja@sosteri.fi


Ohjeet

Irtaimiston puhdistus