Terveydensuojelu

Yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelu kuuluu yhtenä osana Kansanterveyslain tarkoittamaan ennalta ehkäisevään kansanterveystyöhön. Terveyden edistämistä toteutetaan kansanterveystyössä niillä keinoin, jotka ovat terveydenhuollon käytössä mm. elinympäristön vaaratekijöiden tunnistamisella ja poistamisella tai niiden vaikutuksen minimoimalla, sekä elinympäristön terveellisyyttä parantamalla.

Terveydensuojelu


Asumisterveys

Mikäli asunnon tai muun oleskelutilan omistaja ei perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin, asukas voi ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja tarkastaa, onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta.

Asumisterveys
Ohjeet ja lomakkeet


Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta kattaa koko tuotantoketjun alkutuotannosta lähtien. Valvonta pitää sisällään viranomaisten antaman yleisen ohjauksen ja neuvonnan sekä lisäksi elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeita ja niiden valmistusta, muuta käsittelyä, maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa, tarjoilua tai muuta luovutusta sekä elintarviketoimijoiden harjoittamaa omavalvontaa.

Elintarvikevalvonta
Ohjeet ja lomakkeet


Tupakkalain valvonta

Sosterin alueen kunnat ovat siirtäneet tupakkalain valvonnan Sosterille. Kuntayhtymähallitus on edelleen siirtänyt toimivaltaansa terveysvalvonnan johtajalle ja terveystarkastajille. Käytännössä kohdetta valvova terveystarkastaja valvoo myös tupakkalain toteutumista sekä tekee viranhaltijapäätökset vähittäismyyntilupahakemuksista. Tarkastukset pyritään yhdistämään kohteisiin tehtävien muiden terveysvalvonnan tarkastusten yhteyteen.

Tupakka ja nikotiini
Ohjeet ja lomakkeet


Uimarannat

Vuonna 2017 Sosterin toimialueen uimarantaluettelon mukaisia yleisiä uimarantoja on yhteensä 32.

Uimarannat


Ota yhteyttä

Ohjeet ja lomakkeet

PÄIVYSTÄVÄ TERVEYSTARKASTAJA p. 044 309 6000 / terveystarkastaja@sosteri.fi

Savonlinnan toimipiste

terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

Terveydellisten olojen valvonta (mm. vesi- ja sisäilma-asiat, melu sekä muut julkiset tilat)

terveystarkastaja Tiina Munck, p. 050 378 9483
terveystarkastaja Toni Rouvinen, p. 044 417 2085

Elintarvikevalvonta sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta

terveystarkastaja Hanne Partanen, p. 050 378 9482
terveystarkastaja Matti Sairanen, p. 050 569 0116
terveystarkastaja Mervi Silvennoinen, p. 050 561 5467

Juvan ja sulkavan toimipiste

terveystarkastaja Mika Merinen, p. 0400 252 867 (Terveydellisten olojen valvonta)
terveystarkastaja Elisa Toropainen, p. 044 417 2596 (Elintarvikevalvonta sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta)

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sosteri.fi


Ympäristöterveydenhuollon toimipisteet kartalla


Etsitkö näitä?

Terveysvalvonnan maksut
Terveysvalvonnan ohjeet ja lomakkeet


Liitteet

Terveydensuojelujärjestys 1 7 2015_

Valvontasuunnitelma 2020

Valvontasuunnitelma 2019