TERVEYSVALVONTA JA ELÄINLÄÄKINTÄ OVAT 1.1.2023 ALKAEN OSA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TOIMINTOJA
Muutoksen taustalla on hyvinvointialueuudistus, jonka myötä Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta eteenpäin.

Eläinlääkintään liittyen löydät tietoja jatkossa Savonlinnan kaupungin sivuilta osoitteesta: Eläinlääkintä ja löytöeläimet – Savonlinna
Terveysvalvontaan liittyen löydät tietoja jatkossa Savonlinnan kaupungin sivuilta osoitteesta: Terveysvalvonta – Savonlinna

Myös yhteystietoja löytyy jo Savonlinnan kaupungin sivuilta osoitteesta: Savonlinnan kaupungin henkilöstöhakemisto

savonlinnan terveysvalvonnan toimipiste Os. PIHLAJAVEDENTIE 8

  • Terveysvalvonnan toimisto on edelleen ”vanhalla” terveysasemalla osoitteessa Pihlajavedentie 8, 57170 Savonlinna
  • Toimitilat ovat rakennuksen osassa 4 Ympäristöterveydenhuolto (valokuvan opastaulussa punaisella), sisäänkäynti (valokuvassa punainen nuoli)
  • Ulko-ovet ovat avoinna vain keskiviikkoisin klo 7:45 – 12:00 välisenä aikana
  • Asiakastapaamiset pyydetään sopimaan etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla
  • Yksityistalouksien vesinäytteiden osalta ohjeistus Sosterin verkkosivuilla: sosteri.fi/talousvesi
  • Päivystävän terveystarkastajan tavoittaa puhelimella ja sähköpostilla ma-pe klo 9:00 – 14:00 (p. 044 309 6000, terveystarkastaja@sosteri.fi)
  • Terveystarkastajien suorat yhteystiedot kohdassa OTA YHTEYTTÄ

Ympäristöterveydenhuollossa on käytössä sähköinen ilmoituspalvelu ilppa – lisätietoja


Terveydensuojelu

Yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelu kuuluu yhtenä osana Kansanterveyslain tarkoittamaan ennalta ehkäisevään kansanterveystyöhön. Terveyden edistämistä toteutetaan kansanterveystyössä niillä keinoin, jotka ovat terveydenhuollon käytössä mm. elinympäristön vaaratekijöiden tunnistamisella ja poistamisella tai niiden vaikutuksen minimoimalla, sekä elinympäristön terveellisyyttä parantamalla.

Terveydensuojelu


Asumisterveys

Mikäli asunnon tai muun oleskelutilan omistaja ei perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin, asukas voi ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja tarkastaa, onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta.

Asumisterveys
Ohjeet ja lomakkeet


Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta toimii ja palvelee asiakkaitaan myös poikkeustilan aikana. Poikkeustilan aikana elintarvikevalvojat tavoitat puhelimitse ja sähköpostitse. Mahdolliset asiakastapaamiset sovitaan tapauskohtaisesti etukäteen.

Alla olevasta liitteestä löytyy elintarvikealan toimijoille sekä kuluttajille tietoa koronaviruksesta liittyen elintarvikkeisiin .

Koronavirus covid-19 ohje 24.3.2020 elintarvikevalvonnan asiakkaille

Elintarvikelain mukainen perusmaksu

Elintarvikevalvonnan perusmaksu otetaan käyttöön vuonna 2022. Valvonnan perusmaksusta säädetään 21.4.2021 voimaan tulleessa elintarvikelaissa (297/2021). Perusmaksu on uusi, veroluonteinen maksu, joka peritään kunnan valvonnan piirissä olevilta elintarvikealan kohteilta vuosittain. Perusmaksun lisäksi valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset veloitetaan voimassa olevan maksutaksan mukaisesti. Elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään suurimmalta osalta valvontakohteista. Perusmaksu koskee mm. ravintoloita, kahviloita ja myyntipaikkoja. Perusmaksua ei peritä alkutuotannon toimijoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä riistan lihaa rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa käsitteleviltä toimijoilta. Perusmaksun suuruus on 150 €.

Valvonnan perusmaksun myötä on entistä tärkeämpää tehdä ilmoitukset toiminnan lopettamisesta tai keskeytymisestä ajallaan. Jos yrityksesi on edelleen kohderekisterissä, mutta toiminta on jo loppunut tai keskeytynyt, on asiasta syytä tehdä ilmoitus. Lopetusilmoituksen voit tehdä vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen: terveystarkastaja@sosteri.fi.  Muussa tapauksessa lasku valvonnan perusmaksusta lähetetään vuoden 2022 aikana. Vuodesta 2023 alkaen perusmaksu peritään 1.1. tilanteen mukaan.

Tilojen käyttöön ottamisesta, toiminnan muutoksesta, toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa sähköisesti ilppa.fi -järjestelmän kautta.

Elintarvikevalvonta
Ohjeet ja lomakkeet


TUPAKKA- JA LÄÄKELAIN VALVONTA

Tupakka- ja lääkelain valvonta kuuluu Sosterin kuntien alueella Sosterin terveysvalvonnalle. Valvomme suunnitelmallisesti tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä, markkinointia ja tarjoilupaikkojen tupakointitiloja sekä nikotiinikorvaushoitotuotteiden myyntiä.

Lisäksi käsittelemme tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemukset ja nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoitukset, tukkumyynti-ilmoitukset sekä asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemukset sekä lääkelain mukaiset nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemukset.

Alla olevasta linkistä saat lisätietoa tupakka-ja lääkelain mukaisesta valvonnasta Sosterissa.

Tupakka ja nikotiini
Ohjeet ja lomakkeet


Talousvesi

Talousvesi


Uimarannat

Vuonna 2022 Sosterin toimialueen uimarantaluettelon mukaisia yleisiä uimarantoja on yhteensä 32.

Uimarannat


Ota yhteyttä

Ohjeet ja lomakkeet

PÄIVYSTÄVÄ TERVEYSTARKASTAJA ma-pe klo 9:00-14:00 p. 044 309 6000 / terveystarkastaja@sosteri.fi

Savonlinnan toimipiste

terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen, p. 044 775 4752

Terveydellisten olojen valvonta (mm. vesi- ja sisäilma-asiat, melu sekä muut julkiset tilat)

terveystarkastaja Tiina Munck, p. 050 378 9483
terveystarkastaja Toni Rouvinen, p. 044 417 2085

Elintarvikevalvonta sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta

terveystarkastaja Anu Käpyaho p. 044 417 2050
terveystarkastaja Hanne Partanen, p. 050 378 9482
terveystarkastaja Mervi Silvennoinen, p. 050 561 5467

Juvan ja sulkavan toimipiste

terveystarkastaja Mika Merinen, p. 0400 252 867 (Terveydellisten olojen valvonta)
terveystarkastaja Elisa Toropainen, p. 044 417 2596 (Elintarvikevalvonta sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta)

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sosteri.fi


Ympäristöterveydenhuollon toimipisteet kartalla


Etsitkö näitä?

Terveysvalvonnan maksut
Terveysvalvonnan ohjeet ja lomakkeet


Liitteet

Terveydensuojelujärjestys 1 7 2015_

Valvontasuunnitelma 2021

Valvontasuunnitelma 2022