Akuuttityöryhmä toiminnan tarkoituksena on psyykkisten kriisitilanteiden selvittely. Käytännössä työ on päivystysluonteista hoidon ja hoitopaikan tarpeen arviointia.

Hoito on lyhytaikaista ja tiivistä ja toiminta-alueena on koko Sosteri.

Hoitoon hakeutuvilta toivotaan yhteydenottoa etukäteen. Avunpyyntöön vastataan mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluessa. Hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä perheen ja muiden auttamistahojen kanssa. Nopeasti käynnistetty hoito auttaa tilanteen nopeaa korjaantumista. Käynnit ovat maksuttomia.

Akuuttityöryhmä toimii erikoislääkärijohtoisesti osana aikuispsykiatrian poliklinikkaa.

Puh. 044 417 3751. Palveluaika ma-pe klo 8–20, la-su ja juhlapyhät klo 10–18. Puhelinpalvelu myös iltaisin ja viikonloppuisin.


Henkinen ensiapu -toimintakaavio

Äkillisten kuolemantapausten, onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden jälkeen Savonlinnan seudulla

Toimintaohje auttajille henkinen tuki

Henkinen ensiapu toimintakaavio