Sosteri järjestää ensimmäistä lasta odottavalle perheelle järjestää moniammatillista perhevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa ja synnytysvalmennus, joka voidaan järjestää synnytyssairaalassa.

Valmennusta tarjotaan myös uudelleen synnyttäjille, jos toinen heistä odottaa esikoistaan sekä maahanmuuttajille, jotka odottavat ensimmäistä Suomessa syntyvää lastaan. Vanhempainryhmätoimintaa jatketaan synnytyksen jälkeen, koska tuolloin ajankohtaisia ovat lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen liittyvät asiat.

Perhevalmennuksen tavoitteena on valmentaa perhettä synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, terveydestä ja terveystottumuksista. Valmennus sisältää näyttöön perustuvan ja tarvelähtöisen terveysneuvonnan lasta odottaville vanhemmille. Valmennus edistää sikiön ja raskaana olevan sekä hänen perheensä terveyttä, parisuhdetta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Perhevalmennus mahdollistaa vertaistuen ja edistää perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Perhevalmennusohjelmat


Perhevalmennus

Perhevalmennuksen keskeisiä aihealueita ovat:

 • raskausajan herkistämät tunteet
 • loppuraskaus ja yleiset vaivat sekä lisäseurantaa vaativat oireet
 • synnytys
 • sairaalasta kotiutuminen
 • vauvan hoito
 • vanhemmuus
 • parisuhde
 • mieliala
 • vanhempien terveystottumukset
 • perhevapaat ja KELA:n maksamat etuudet
 • perheiden palvelut kunnassa.