Miten nopeasti tarvitset hoitoa? Katso yhteenveto oireista tai vammoista ja hoidon kiireellisyydestä päivystyksen sivulta

Kiireelliset vaivat

Kun arvioit, että vaivasi vaatii kiireellistä tutkimista ja hoitoa, mutta ei uhkaa henkeä, soita päivystyksen puhelinneuvontaan 116 117. Päivystyksen puhelinneuvonta on auki joka päivä vuorokauden ympäri. Puhelimessa sairaanhoitaja arvioi, vaatiiko vamma tai vaiva hoidon päivystyksessä lääkärin tai hoitajan vastaanotolla.

Jos vaiva vaatii hoitoa 2-3 vuorokauden sisällä, sinut hoidetaan terveysasemalla tai sairaalan terveyskeskusvastaanotolla ma-to klo 16-18. Saat sairaanhoitajalta hoito- ja toimintaohjeet.

Ensiapua vaativissa tilanteissa päivystys palvelee ympäri vuorokauden. Tilanteesta riippuen päivystykseen voi saapua omalla kyydillä tai ambulanssilla. Hätätilanteessa soita aina 112.

Päivystys


Kiireettömät vaivat

Terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanotoilla hoidetaan lievempiä, kiireettömiä vaivoja ja pitkäaikaissairauksia. Kun tarvitset kiireetöntä hoitoa, ota puhelimitse yhteyttä omaan työterveyshuoltoosi tai terveysasemasi vastaanottoon.

Puhelimessa hoidontarpeesi arvioidaan ja saat tarvittaessa kotihoito-ohjeita tai ohjauksen lääkärin, hoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle. Vastaanottoaika voidaan antaa myös Savonlinnan keskussairaalan päivystyksen terveyskeskusvastaanotolle.

Hoitotakuun mukaan potilaan tulee päästä kiireettömään hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten asioissa voit ottaa yhteyden ma-pe klo 8-15 palveluluukkuun. Lisätietoa sivulla Kun lapsi tai nuori sairastuu.

Hoitajan vastaanotot

Terveysasemien hoitajavastaanotoilla saat normaalin vastaanottotoiminnan ja toimenpiteiden (haavat, injektiot, korvahuuhtelut, verenpaine, hoidon tarpeen arviointi) lisäksi räätälöityä ohjausta pitkäaikaissairauden kanssa pärjäämiseen.

Vastaanotoilla toimii myös verenohennuslääke Marevanin käytön seurannan INR-poliklinikka. Poliklinikalla hoitaja ottaa potilaasta pika-INR-verikokeen, tulkitsee tuloksen samantien ja määrittelee Marevan lääkityksen tason. Tarvittaessa hoitaja ohjaa varaamaan ajan lääkärille.

Terveysasemat
Enonkoski
Kerimäki
Punkaharju
Savonlinna (pääterveysasema)
Savonranta

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun olet huolissasi omasta tai läheisesi arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä. Työikäiset ottavat yhteyttä työterveyshuoltoon ja kotihoidon asiakkaat kotihoidon muistihoitajaan.

Diabeteshoitajan työnkuvaan kuuluu aikuistyypin diabetesta sairastavan hoidon ohjaus ja omahoidon seuranta. Vastaanotolla käsitellään mm. lääkehoidon aloitusta ja tehostamisen tarvetta, omaseurannan sekä itsehoidon toteutusta sekä tuetaan esimerkiksi painonhallinnassa ja muissa elintapoihin liittyvissä tavoitteissa.


Erikoislääkäreiden vastaanotot

Erikoissairaanhoidon poliklinikoille Savonlinnan keskussairaalassa pääsee ainoastaan lääkärin lähetteellä. Lähete voi tulla esimerkiksi

  • terveyskeskusvastaanotolta
  • neuvolasta
  • koulu-tai opiskeluterveydenhuollosta
  • työterveyshuollosta tai yksityisestä työterveyshuollosta
  • yksityislääkäriltä.

Kun lähete on saapunut sairaalaan kyseisen erikoisalan ylilääkäri käy sen läpi ja määrittelee kiireellisyyden ja hoitolinjauksen. Linjaus voi olla, että lähettävää lääkäriä ohjeistetaan potilaan hoidosta omassa yksikössään tai potilas kutsutaan poliklinikalle. Ajanvaraus voi tulla kirjeellä tai verkkoasiointipalvelussa. Uuden viestin saapumisesta verkkoasiointiin tulee asiakkaalle sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoitus, riippuen kumman vaihtoehdon olet palvelussa valinnut.

Poliklinikat