Koulutyöntukihenkilön tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen Enonkoskella, Kerimäellä ja Savonrannalla. Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja nuorta lähellä olevien ammattilasten kanssa.

Koulutyöntukihenkilön toiminta kohdistuu oppilaaseen, perheeseen sekä oppilaan ympäristötekijöihin. Oppilaskohtaista toimintaa koulutyöntukihenkilö toteuttaa pääsääntöisesti yksilöllisissä tukikeskusteluissa.

Ryhmiin kohdistuvaa työtä koulutyötukihenkilö tekee vierailemalla koululuokissa ja erilaisissa koulun järjestämissä tapahtumissa (esim. vanhempainillat). Ryhmiin viedyin palveluin koulutyöntukihenkilö edistää ryhmien toimivuutta ja sosiaalista kanssakäymistä ja sitä kautta osaltaan tuo ryhmän voimavarat tueksi yksilötason hyvinvoinnille.

Koulutyön tukihenkilön vastaanotot kouluilla lokakuun 2018 loppuun:

  • Kerimäellä koulupäivinä maanantaista perjantaihin ½ pv.
  • Kuukauden parillisilla viikoilla: Anttolan koululla maanantaisin ja torstaisin koko päivä.
  • Enonkoskella  tiistaisin koko päivä ja perjantaisin ½ pv.
  • Louhen koululla käynnit tarvittaessa torstaina tai perjantaina.
  • Savonrannalla keskiviikkoisin koko päivä.