Palliatiivisen poliklinikan toiminnan tavoitteena on oireenmukainen ja kokonaisvaltainen hoito silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa. Vastaanotolla kartoitetaan potilaan oireita, jaksamista, kotona selviytymistä, mahdollisten sosiaalisten tukien tarvetta sekä toiveita hoidon suhteen. Hoidossa pyritään ennakoimaan tulevaa avuntarvetta ja tehdään yhdessä potilaan tarpeista lähtien ennakoiva hoitosuunnitelma elämän loppuvaihetta varten. Omaiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle.