Sosterin tehostetulla kotisairaanhoidolla (Tehosa) tarkoitetaan asiakkaan kotona annettavaa, lääkärijohtoista kotisairaanhoitoa, jonka toteuttamisesta vastaa Tehosan oma henkilöstö.

Tehosassa annetaan sairaalatasoista sairaanhoitoa silloin, kun asiakkaan hoito ei vaadi jatkuvaa sairaalassaoloa. Tehosa on vaihtoehto vuodeosastohoidolle ja sillä pyritään välttämään laitoshoitoa ja/tai lyhentämään laitoshoidon kestoa. Asiakas tulee Tehosaan aina lääkärin lähettämänä ja asiakkaan potilastiedoissa on kaikki tarvittavat ohjeet jatkohoitoon. Kotiuttava lääkäri tekee arvion asiakkaan hoidettavuudesta Tehosassa


Tehosan asiakkuuden kriteerit

Tehosan asiakkuuden kriteereinä on, että asiakkaan hoito vaatii sairaalahoitoa, mutta asiakkaan sairaus on sellainen, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa myös kotona. Asiakkaalta vaaditaan suostumus Tehostetun kotisairaanhoidon asiakkuuteen. Asiakkaalla on oikeus valita osastohoito niin halutessaan. Tehosaan voidaan käyttää asiakkaalla tavanomaisen osastohoidon vaihtoehtona tai sairaalan osastolla tapahtuvan hoitojakson lyhentämiseksi, mikäli

 • asiakas selviää päivittäisistä toiminnoistaan kotona tai
 • asiakkaan tarvitsema perushoito /hoiva voidaan järjestää omaisten tai käytettävissä olevien kotiin annettavien palveluiden avulla
 • asiakas itse tai hänen kanssaan asuvan henkilön on kyettävä tarvittaessa hälyttämään ulkopuolista apua
 • asiakkaan taudinmääritys on selvä, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka ovat hyvän käytännön mukaisia
 • valittu hoitolinja on selkeästi ohjeistettu ja toteutettavissa kotiolosuhteissa esim. IV-hoidot, saattohoito
 • hoito on toteutettavissa 1-4 kertaa päivässä toteutettavilla käynneillä Savonlinnan kantakaupungissa, Kerimäellä ja Punkaharjulla (noin 40 km säteellä Savonlinnan keskussairaalasta)

MAKSUT

 • sairaanhoitajan kotikäynti 20 €/vrk
 • maksut ei kerrytä laitoshoidon maksukattoa
 • asiakkaat, jotka ovat säännöllisen kotihoidon piirissä tai asuvat tehostetussa palveluasumisessa käyntimaksu kuuluu normaaliin kuukausihoitomaksuun
 • asiakasmaksu sisältää, lääkehoidon, jota tarvitaan asiakkaan Tehosaan johtaneen äkillisen sairauden takia, esim. suonensisäinen antibioottihoito ja akuuttiluonteinen kipulääkitys. Pitkäaikaislääkityksen kustannuksista asiakas vastaa itse.
 • asiakasmaksuun sisältyvät myös asiakkaan tarvitsemat sairaanhoitotarvikkeet ja apuvälineet samalla tavalla kuin niitä annetaan muillekin kotihoidossa oleville asiakkaille hoitotarvikejakelu- ja apuvälineohjeistusten mukaisesti.