Ravitsemusterapialla edistetään toipumista, toimintakykyä ja hyvinvointia turvaamalla riittävä ja monipuolinen ruokavalio potilaalle sopivilla tavoilla.

Ravitsemusterapeutit hoitavat lapsi- ja aikuispotilaita, jotka tarvitsevat sairauteen, sen hoitoon tai terveyden ylläpitämiseen ravitsemus- ja ruokailuohjausta. Käynnin kesto on noin 45 minuuttia, mukana voi olla omainen tai muu tukihenkilö. Käynnistä veloitetaan käyntimaksu, alle 18-vuotiaille ja tietyissä muissa tilanteissa käynnit ovat maksuttomia. Osa ravitsemusohjauksesta järjestetään ryhmäohjauksena.

Ravitsemusterapia hoitaa ja ehkäisee sairauksia ravitsemuksen keinoin, kun kyseessä on esim.

 • diabetes
 • keliakia
 • ruoka-allergia
 • syömishäiriö
 • munuaisten toiminnanvajaus
 • aliravitsemus, jonka syynä on esim. ruokahaluttomuus tai nielemisvaikeudet
 • merkittävä lihavuus
 • kohonnut veren kolesterolipitoisuus
 • yksipuolinen ruokavalio

Ravitsemusterapiaan kuuluu

 • ruoankäytön ja ravinnonsaannin arviointi
 • ravitsemustilan arviointi
 • ravitsemushoidon suunnittelu
 • ravitsemusneuvonta
 • ateriasuunnitelman laatiminen
 • seuranta

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle potilas tulee sairaalan ulkopuolelta lääkärin (esim. terveyskeskus-, yksityis- tai työterveyslääkärin) tai hoitajan lähetteellä ja omasta sairaalasta lääkärin tai hoitajan konsultaatiopyynnön perusteella.

Ravitsemusterapia on asiakaslähtöistä toimintaa, jossa tuetaan potilaan omaa motivaatiota sairautensa hoitamiseksi ruokavalion avulla. Käynnin kesto on noin 45 minuuttia, mukana voi olla omainen tai muu tukihenkilö.

Laillistettu ravitsemusterapeutti

 • toimii sairaalassa ravitsemuksen asiantuntijana hoitotyöryhmissä
 • osallistuu potilaiden ravitsemushoidon suunnitteluun
 • antaa ruokavalio-ohjausta potilaille

Palveluaika arkisin klo 8-15