Ravitsemusterapia hoitaa ja ehkäisee sairauksia ravitsemuksen keinoin, kun kyseessä on esim.

 • diabetes
 • keliakia
 • ruoka-allergia
 • syömishäiriö
 • munuaisten toiminnanvajaus
 • aliravitsemus, jonka syynä on esim. ruokahaluttomuus tai nielemisvaikeudet
 • merkittävä lihavuus
 • kohonnut veren kolesterolipitoisuus
 • yksipuolinen ruokavalio

Toiminnan kuvaus

Ravitsemusterapiaan kuuluu

 • ruoankäytön ja ravinnonsaannin arviointi
 • ravitsemustilan arviointi
 • ravitsemushoidon suunnittelu
 • ravitsemusneuvonta
 • ateriasuunnitelman laatiminen
 • seuranta

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle potilas tulee sairaalan ulkopuolelta lääkärin (esim. terveyskeskus-, yksityis- tai työterveyslääkärin) tai hoitajan lähetteellä ja omasta sairaalasta lääkärin tai hoitajan konsultaatiopyynnön perusteella.

Ravitsemusterapia on asiakaslähtöistä toimintaa, jossa tuetaan potilaan omaa motivaatiota sairautensa hoitamiseksi ruokavalion avulla. Käynnin kesto on noin 45 minuuttia, mukana voi olla omainen tai muu tukihenkilö.

Laillistettu ravitsemusterapeutti

 • toimii sairaalassa ravitsemuksen asiantuntijana hoitotyöryhmissä
 • osallistuu potilaiden ravitsemushoidon suunnitteluun
 • antaa ruokavalio-ohjausta potilaille

 


Vireyttä Seniorivuosiin koulutusiltapäivän 4.5.2022 esitykset linkit

Ikäruoka 2.0 -hanke; Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena linkki videoon

Valtion Ravitsemusneuvottelukunta, Arja Lyytikäinen linkki videoon

Ikääntyneen hyvä ruoka ja ravitsemus – miten pysyä kunnossa hyvällä ravitsemuksella? Satu Jyväkorpi, erityisasiantuntija, Valtion Ravitsemusneuvottelukunta_ Ruokavirasto linkki videoon
Ravitsemustilan arviointi, ravitsemushoito ja toteuttaminen, Heli Pyrhönen, ravitsemusterapeutti, Essote linkki videoon

Suun terveys, Kaisa Lavander, Sosteri linkki videoon
Hoitotyön puheenvuorot, Kotihoito Marja-Leena Kantola, Sosteri, Palveluasuminen, Heli Ossi, Essote
Valtionravitsemusneuvottelukunnan terveiset ja jatkosuunnitelmat, Arja Lyytikäinen, pääsihteeri, Valtionravitsemusneuvottelukunta