Fysioterapiayksikkö palvelee sairaalan erikoisalojen asiakkaita. Fysioterapian keinoilla tavoitellaan asiakkaan toimintakyvyn lisääntymistä ja arjessa selviytymistä. Fysioterapia voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena, pääpaino on ohjauksessa ja neuvonnassa.

Fysioterapiassa painottuvat asiakkaiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen, kotona selviytymisen ja apuvälinetarpeen arvioiminen sekä jatkokuntoutuksen suunnittelu.

Fysioterapia toteutuu sairaalan osastoilla sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti moniammatillisen toimintakykyä tukevan työotteen periaatteiden mukaisesti.

Polikliinista fysioterapiaa toteutetaan sairaalassa, Sosterin eri toimipisteissä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa.

Polikliiniset potilaat tulevat fysioterapiaan lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattilaisen lähettäminä

Huom! Maksut terveyskeskustaksojen mukaisia, vaikka fysioterapiayksikkö sijaitsee sairaalassa

SAIRAALASSA KOKOONTUVAT FYSIOTERAPIARYHMÄT

Ensitietopäiviä järjestetään tarvittaessa. Niissä tarjotaan asiakkaille sairauskohtaista asiantuntijatietoa. Ensitietopäivän tarkoituksena on auttaa asiakasta ja hänen läheistään ymmärtämään sairautta ja helpottaa sopeutumisprosessin käynnistymistä. Tulevista ensitietopäivistä tiedotetaan Sosterin kotisivuilla internetissä. Ensitietopäiviä järjestetään mm. sydämen sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa, Parkinsonin tautia ja aivoverenkiertohäiriötä sairastaville asiakkaille. Asiakas voi tiedustella ensitietopäivistä myös asianomaiselta poliklinikalta

Geriatrisen akuuttiosaston kuntoutusryhmät kokoontuvat arkipäivisin osastolla. Ryhmissä harjoitellaan sairaalassa olon aikana itsenäisen liikkumiskyvyn säilymistä ja kohenemista tavoitellen. Osastolla hoidettavana oleva asiakas osallistuu kuntoutusryhmään, ellei erityistä estettä ole.

Inko – ryhmässä asiakas saa kertaluontoisen tietopaketin lantionpohjan toimintahäiriöistä ja ohjauksen itsenäiseen lantionpohjalihasten harjoitteluun. Ryhmä kokoontuu nonstoppina. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi ohjata asiakkaan ryhmään.

Perhevalmennuksen liikuntaohjaus – ryhmässä asiakas saa kertaluontoisen tietopaketin raskausajalle sopivasta liikunnasta ja ohjauksen kotona tapahtuvaan itsenäiseen lihaskuntoharjoitteluun. Ryhmä kokoontuu sovittuina päivinä joka toinen kuukausi. Ajankohdat asiakas saa tietoonsa omalta äitiysneuvolan terveydenhoitajalta. Ryhmään asiakas voi itse ilmoittautua sähköisen ajanvarauksen kautta. Myös isät ovat tervetulleita.

Leikkausta edeltävässä selkä- tai polviryhmässä asiakas saa ohjausta omahoitoon ja kuntouttavaan arkeen ennen leikkausta. Ryhmässä annetaan informaatiota leikkaukseen liittyvistä ja sen jälkeisistä kuntoutuksellisista asioista.  Asiakas ohjataan tähän ryhmään kirurgian poliklinikalta, kun tuleva leikkauspäivä on sovittuna.

SDM, Sherborne Developmental Movement for children – pienryhmässä harjoitellaan motorista ja sosiaalista kehitystä tukevaa toimintaa perusliikunnan avulla. Ryhmässä on 4-6 lasta. Lasten kuntoutuksen ammattilainen voi ohjata asiakkaan ryhmään.

Sovellettu rentous – ryhmässä harjoitellaan rentoutumista itsesäätelykeinona. Sama ryhmä kokoontuu kuusi kertaa. Ryhmässä on 6-10 osallistujaa. Uusi ryhmä kootaan kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi ohjata asiakkaan ryhmään.

 

Etsitkö näitä?

Saapuminen sairaalaan

Muut

Linkit

Savonlinnan liikuntapalvelut